Wartość netto - strona 18

Kredyty i pożyczki-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Leszek Jurdziak
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 105
Wyświetleń: 574

wartości netto (NPV), metoda zdyskontowanego dopływu środków pieniężnych (DCF) określana...

Modele wyceny bilansowej - wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 434
Wyświetleń: 854

wartości netto przyszłych wypływów środków pieniężnych które będą wymagane do uregulowania zobowiązań...

Sprawozdanie finansowe - Poziom istotności

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Hejnar
 • Jednostkowe sprawozdania finansowe
Pobrań: 1498
Wyświetleń: 5656

księgowa (wartość netto) - 80 000, wartość użytkowa - 90 000, wartość handlowa - 70 000 wartość bilansowa...

Zadanie o spółce Autotrans i rozwiązanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525

A Otrzymano fakturę od dostawcy A wartość netto materiałów koszt transportu naliczony podatek VAT 22% razem...

Fuzje i przejęcia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 749

, a koszty samej fuzji wyniosły 449 mln USD. Łączna kwota strat przewyższyła wartość netto Security Pacific...

Płynność finansowa- wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Kumor
 • Przepływy pieniężne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1715

za zakupione materiały Wartość netto 3000 Podatek VAT 660 Razem 3660 Przyjęto do magazynu zakupione materiały...

Analiza finansowa- wykład 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Gabriela Łukasik
 • Analiza finansowa
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1050

przedsiębiorstwa amortyzacja pełni 3 funkcje (w bilansie jest wartość netto, w RZiS amortyzacja jest traktowana...