Wartość netto

note /search

Egzamin poprawkowy

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 665
Wyświetleń: 1120

, wartość netto 1000szt x 10zł Pz - materiały do magazynu w stałych cenach 7zł Pk odchyleń od cen...

Rachunkowość finansowa- wykład 9

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1274

aktualizujących) Przeksięgowanie wartości netto likwidowanego środka Faktura za likwidację środka wartość netto...

Egzamin zestaw 3

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 882
Wyświetleń: 1498

, wartość netto faktury 4000, VAT 7% 3. Oblicz stałą cenę ewidencyjną zakupionych materiałów przy założeniu...