Zaktualizowana wartość netto NPV - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zaktualizowana wartość netto NPV - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Zaktualizowana wartość netto (NPV)
- pełna ocena efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego wymaga zastosowania metod które uwzględniają wartość pieniądza w czasie. Taka metodą jest wartość zaktualizowana netto (NPV).
Zaktualizowana wartość netto (NPV) jest sumą zdyskontowanych różnic między wpływami i wydatkami pieniężnymi z całego okresu realizacji i eksploatacji inwestycji i przy określonym poziomie stopy dyskontowej.
NPV odzwierciedla korzyści jakie może przynieść inwestorom realizacja projektu.
Korzyści te wyraża się w nadwyżkach przychodów nad kosztami inwestycyjnymi i operacyjnymi.
Przychody i wydatki otrzymywane i ponoszone są w różnych momentach czasowych. Zachodzi więc konieczność sprowadzania ich do porównywalności za pomocą techniki dyskonta. Przychody i wydatki dyskontuje się na moment rozpoczęcia inwestycji.
NPV= suma CFi * ai - NI
Suma CFi- suma strumieni pieniężnych
ai- współczynnik dyskontowy dla i-tego roku obliczeniowego
NI- początkowe nakłady inwestycyjne
i- kolejne okresy obliczeniowe, poczynając od momentu poniesienia pierwszych wydatków inwestycyjnych.
ai= 1/(1+r)2
r- stopa dyskontowa
i- kolejne okresy obliczeniowe poczynając od momentu poniesienia pierwszych wydatków
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz