Wartość netto - strona 19

Rachunkowość finansowa- wykład 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Wanda Maruszewska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 700

Amortyzacja bieżąca Umorzenie narastająco Wartość netto na koniec poszczególnych lat użytkowania 1. 65.125...

Struktura biznes planu

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1911

zaktualizowanej wartości netto projektu do zaktualizowanej wartości całkowitych nakładów inwestycyjnych wewnętrzna...

Analiza finansowa-notatki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1596

, zwiększa koszty 6000 - 1800 = 4200 wartość netto do bilansu II rok 4200 x 0,3 = 1260 amortyzacja, do RZiS...

Finanse przedsiebiorstwa- wykłady MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • dr Jan Pamuła
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2590

wartość netto jest dodatnia rozpatrywane przez firmę warianty przedsięwzięć inwestycyjnych...

Rachunkowość bankowa 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1218

aktywów bilansu wykazuje się wartość netto majątku trwałego (wartość początkowa wykazywana na kontach 030...

Pytania egzaminacyjne - Identyfikacja ryzyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krzysztof Marcinek
 • Decyzje inwestycyjne
Pobrań: 777
Wyświetleń: 1442

przedsięwzięcia inwestycyjnego, którego bieżąca wartość netto wynosi 300, a nakłady inicjujące wynoszą 600. dane...