Wartość netto - strona 20

Definicje potrzebne na egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Anna Kostur
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 98
Wyświetleń: 672

i obliczenie iloczynu podwojonej stopy amortyzacji liniowej i wartości netto środka trwałego - oblicz stopę...

PINOP 10 - zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 28
Wyświetleń: 805

(odliczenie w pełnej wysokości, tzn. 60%, zostanie dokonane przy zakupie samochodu o wartości netto 45 455...

Zagadnienia na egzamin-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Żuk
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2093

NPV - czyli aktualna wartość netto projektu inwestycyjnego jest to suma zdyskontowanych strumieni...

Rachunek przepływu pieniądza

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

netto wewnętrzna stopa zwrotu ad. 1) Zaktualizowana wartość netto (NPV): NPV - jest to różnica pomiędzy...

Projektowanie produktów-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Julita Jabłecka-Prysłopska
 • Zarządzanie w usługach i produkcji
Pobrań: 105
Wyświetleń: 952

przychodami, zyskami. Wykorzystuje się tu taki metody ilościowe jak: wewnętrzna stopa zwrotu, aktualna wartość...

Pozostałe rezerwy-opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Lucyna Małgorzata Poniatowska
 • Rezerwy w rachunkowości
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1407

bilansowa rezerwy jest wartością netto nie tworzy się rezerwy gdy planowane przychody z restrukturyzacji...

Wykład - Układ oddechowy

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Ewa Medyńska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1099

brutto (tabelaryczne klasyfikacje ciężkości pracy dla zmiany roboczej - wartości netto). Stosuje...

Rachunek przepływów pieniężnych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marcin Wasiak
 • Zarządzanie inwestycjami
Pobrań: 42
Wyświetleń: 938

Wyszczególnienie Wartość Łóżka 6250 Tuba 3125 Wartości niematerialne i prawne 700 Tab.5 Wartość netto środków...