Definicje potrzebne na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicje potrzebne na egzamin - strona 1 Definicje potrzebne na egzamin - strona 2 Definicje potrzebne na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

RACHUNKOWOŚĆ
Prof. UE dr hab. Anna Kostur
Rachunkowość - to proces identyfikacji, pomiaru, rejestracji, przetwarzania i raportowania ekonomicznych informacji dla celów podejmowania decyzji w formie sprawozdań finansowych.
Rachunkowość finansowa - ogniskuje się na specyficznych potrzebach zewnętrznych decydentów takich jak: akcjonariusze, dostawcy, banki, instytucje rządowe, służy zewnętrznym użytkownikom
System rachunkowości - seria kolejnych etapów polegających na analizie, zapisie, pomiarze, sumowaniu, klasyfikowaniu, raportowaniu i interpretowaniu zdarzeń ekonomicznych i ich efektu na organizację oraz przygotowaniu sprawozdań finansowych, służy wewnętrznym użytkownikom, radzie nadzorczej, zarządzającym, administratorom
Bilans Majątkowy - finansowy obraz na dany dzień, moment czasu
Elementy bilansu: aktywa- zasoby firmy, co do których spodziewany jest ich przyszły wzrost, lub które spowodują przyszłe przepływy pieniężne; zobowiązania - z. firmy wobec innych jednostek lub roszczenia dotyczące aktywów (długi firmy), kapitał własny - pozostałe roszczenia aktywów po odjęciu zobowiązań
Każda transakcja mająca miejsce w firmie ma wpływ na postać bilansu majątkowego.
Każda transakcja ma wpływ na dwa elementy bilansu, by zachować równość pasywa=aktywa
Transakcje zapisywane są na kontach , które sumują wszystkie zmiany dla danego aktywa, zobowiązania czy kapitału własnego. Obroty jest to suma wszystkich zapisów po jednej stronie na koncie.
Dla każdej transakcji księgowy musi ustalić: które konto zostaje zmienione, czy salda się zwiększają czy też zmniejszają, kwotę o którą zmienia zapis
Zapasy - dobra trzymane przez firmę na sprzedaż klientom
Zobowiązania bieżące - zobowiązanie, które wynika z zakupu dóbr lub usług na kredyt
Zapis połączony - transakcja, która wpływa równocześnie na więcej niż dwa konta
Wierzyciel - ktoś, komu jednostka jest winna pieniądze
Dłużnik - Ktoś kto jest winny pieniądze
Spółki kapitałowe - akcyjna i z o.o. - stworzona zgodnie z prawem handlowym, inwestorzy odpowiedzialność ograniczoną; inwestorzy zwykle nie uczestniczą w zarządzaniu bieżącą działalnością; Cechy + - ograniczona odpowiedzialność, łatwy transfer własności, łatwość w pozyskaniu nowego kapitału, ciągłość istnienia (gdy zmieniają się właściciele) cechy negatywne: możliwość podwójnego opodatkowania, kapitał własny w akcyjnych - kapitał akcyjny (składa się z dwóch części - kapitał podstawowy(wg wartości nominalnej zwykle sprzedawane są drożej niż nominalnie) i kapitał agio (przewyższający nominalną, różnica pomiędzy kwotą uzyskaną ze sprzedaży akcji a wartością nominalną akcji), w z o.o.

(…)

… dodatkową wyjaśniającą wiele elementów sprawozdań finansowych bardziej szczegółowiej, raport biegłego rewidenta (audytora)
Biegły rewident (egzaminy: auditing, teoria rachunkowości, prawo, praktyka rachunkowości)
Audit zawiera: testowanie zapisów księgowych. Testowanie systemu kontroli wewnętrznej, inne procedury kontrolne jeśli uznane są za potrzebne
Opinia rewidenta dołączana jest do sprawozdań…

Amortyzacja degresywna - metoda, w której amortyzujemy środek trwały szybciej
Amortyzacja przyśpieszona, najbardziej popularna z degresywnych - obliczana przez podwojenie stopy amortyzacji liniowej i obliczenie iloczynu podwojonej stopy amortyzacji liniowej i wartości netto środka trwałego - oblicz stopę liniowej, podwój ją i ignorując wartość rezydualną pomnóż przez wartość netto aktywa
Należności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz