Wartość netto - strona 17

Amortyzacja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Rachunkowość
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1344

zmianie, ale zmienia się podstawa, od której liczymy bowiem liczymy od wartości netto...

Analiza ekonomiczno-finansowa, wykład 6 (SEM IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Artur Mamcarz
 • Analiza ekonomiczno-finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

). W bilansie środki trwałe ujmowane są w wartości netto, która jest różnicą między wartością początkową środków...

Amortyzacja - kredyt o ratach stalych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Kamila Stańczak-Strumiłło
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1848

w - współczynnik podwyższający stawkę amortyzacji WNt − 1 - wartość netto na koniec poprzedniego roku obrotowego...

Konsumpcja - wykład

 • dr Monika Utzig
 • Makroekonomia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1694

. hipotecznych), kiedy aktywa netto są dodatnie jest sensowne. Zaciąganie takiego kredytu, kiedy wartość netto...

Konta wynikowe i wynik finansowy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Maria Wójcik-Karpacz
 • Rachunkowość
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1197

koszty operacyjne Wartość netto ( księgowa)sprzedanych środków trwałych Przekazane darowizny Zapłacone...

Rynek kapitałowy - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Mirosława Capiga
 • Bankowość
Pobrań: 70
Wyświetleń: 833

rozliczania umów z uczestnikami funduszu zapewnienie aby wartość netto aktywów funduszu inwestycyjnego...