Stanowisko dokumentacyjne - strona 3

Konstrukcja normatywna ochrony gatunkowej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

oraz jaskinie (art. 40 uop). •STANOWISKA DOKUMENTACYJNE - niewyodrębniające się na powierzchni...

Kolokwium - Ekosystem

 • Politechnika Śląska
 • dr hab. Krzysztof Loska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3577

materii między biocenozą a biotopem Omów pojęcie stanowiska dokumentacyjnego Są to niewyodrębniające...

Formy ochrony przyrody

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Anna Chrzan
 • Ochrona przyrody i środowiska
Pobrań: 343
Wyświetleń: 4144

, użytki ekologiczne, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, obszary chronionego krajobrazu, zespoły...

Ochrona środowiska w Polsce

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 210
Wyświetleń: 980

Stanowiska dokumentacyjne Użytki ekologiczne Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe Ochrona gatunkowa roślin...

Obszary chronione

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Andrzej Raczyk
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1183

przyrody Parki krajobrazowe Obszary chronionego krajobrazu Obszary Natura 2000 Pomniki przyrody Stanowiska...

Wykład - ustawy o ochronie przyrody

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ewa Luiza Symonides
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1057

-krajobrazowy i stanowisko dokumentacyjne; (na mocy zarządzenia, później rozporządzenia wojewody lub uchwały...