Stanowisko dokumentacyjne - strona 4

Ekofizjografia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2289

, obszary chronionego krajobrazu, pomników przyrody, stanowiska dokumentacyjne. Ponadkrajowe: Międzynarodowe...

Ochrona przyrody

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Anna Miechówka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2373

wojewoda lub rada gminy Gmina może powołać : - obszar chronionego krajobrazu; - stanowiska dokumentacyjne...

Wykłady z ochrony przyrody

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • prof. dr hab. Leszek Jerzak
 • Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2996

- obszary Natura 2000 - stanowiska dokumentacyjne - użytki ekologiczne - zespoły przyrodniczo-krajobrazowe...

Testy z zaliczenia

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1323

stanowiska dokumentacyjnego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego korytarza ekologicznego 56. Najstarszym...

Słowniczek - analiza zagrożeń

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Andrzej Milewski
 • Kształtowanie i ochrona środowiska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1449

krajobrazu, obszary Natura 2000) b)ochrona obiektow (pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne (np...