Stanowisko dokumentacyjne - strona 2

Natura 2000 w Polsce-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Joanna Barbara Jadczak
 • Ekologia i ochrona przyrody
Pobrań: 7
Wyświetleń: 756

, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, gatunkowa ochrona zwierząt...

Obszary chronione w Polsce

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882

. Według danych GUS (2006) obecnie w Polsce jest 34 989 pomników przyrody. Stanowiska dokumentacyjne Stanowiskami...

Formy ochrony przyrody - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 462

uznania za: a) pomniki przyrody b) stanowiska dokumentacyjne c) użytki ekologiczne d) zespoły przyrodniczo...

Turystyka na obszarach chronionych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Barbara Małgorzata Zawilińska
 • Turystyka aktywna i kwalifikowana
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1400

. Nowe formy obszarów chronionych 1991r. – ustawa: - stanowiska dokumentacyjne - użytki ekologiczne...

Prezentacja wykład 8

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 707

ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, pomników przyrody oraz ich otulin 2. utworzenia obszarów...