Prerogatywa - strona 5

Funkcje prezydenta

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

Ministrów, jak i Ministra odpowiedniego dla dane sprawy) - prerogatywa, to akt urzędowy prezydenta...

Prawo konstytucyjne - wykład 20

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Aldona Uziębło
  • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 588

; po raz pierwszy pojawiają się prerogatywy - akty z nich wynikające nie wymagają kontrasygnaty Prerogatywy...

System polityczny Wielkiej Brytanii

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
  • Wspóczesne Systemy Polityczne
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1561

, jak: parlament, Tajna Rada, prerogatywy królewskie, zasada zwierzchnictwa parlamentu, a także polityczna...

Wykład - Stosunki państwowe

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

kościelnej władze uznają prerogatywy papieża, w innych kwestiach kościół zobowiązał się kierować polityką...