Prerogatywa - strona 6

Monarchia stanowa - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Historia administracji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 735

bardziej honorowe bez realnych prerogatyw Przedstawicielstwa dyplomatyczne Polska: urzędy ministerialne (ok.6,8...

Uprawnienia Prezydenta RP wobec Rządu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1792

RP, ma jednak ona odmienne kompetencje od RM - zwoływanie RG to prerogatywa prezydencka Odwołanie...

Wielka Brytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1771

jego obowiązywania są: parlament, Tajna Rada (dziś tylko ma charakter ceremonialny), prerogatywy królewskie, zasada...

Polska w latach 1918-1939 - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Marcin mysko
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 119
Wyświetleń: 882

się na prerogatywy i uprawnienia zwykłe. Prerogatywy wynikały z władzy osobistej prezydenta, de prerogatyw zaliczano...

Prawo ustrojowe

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Krzysztof Trzciński
 • Prawo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1169

(to premier ma odpowiedzialność polityczną przed Sejmem; prerogatywy: nie wymagają kontrasygnaty. Rada...

Jean Bodin

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1806

, nieporozumieniem jest żądać, aby władza uznawała zwierzchność np. papieża, czy respektowała prerogatywy...