Prawo ustrojowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo ustrojowe - strona 1 Prawo ustrojowe - strona 2

Fragment notatki:

Trzci_ski. Notatka składa się z 2 stron.
PRAWO USTROJOWE - dziedzina, która określa zasady działania najwyższych organów władzy państwowej, podstawowe zasady działania państwa, status jednostki w państwie (relacje jednostka-państwo), ustrój gospodarczy, społeczny, polityczny.
Art. 2 Konstytucji - RP jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, wprowadzony - grudzień `89r.
Zasada legalizmu (art. 7 konst.) - wszystkie organy państwowe działają na podstawie i w granicach prawa. Organy działają tylko w zakresie, na który zezwala ustawa; podmioty inne niż organy władzy publicznej - jednostka przestrzega prawa wtedy, gdy czyni to, co nie jest wprost zakazane.
Prawo musi przestrzegać pewnych standardów:
zasady przyzwoitej legislacji - zasady tworzenia prawa (np. prawo nie może działać wstecz)
gwarancje materialne państwa prawnego, np. zasada prawa do sądu (skarga konstytucyjna - przysługuje każdemu, ale: sprawa musi być prawomocnie rozstrzygnięta, rozstrzygnięcie oparte o przepis prawa, który jest wątpliwy; nie skarży się wyroku, ale przepis), zasada społecznej gospodarki rynkowej - swoboda prowadzenia działalności gospodarczej (równe zasady, poszanowanie zasad wolnej konkurencji) - dowolna forma; prawo nie może dyskryminować żadnego przedsiębiorcy; własność prywatna to podstawowa forma własności, jest nienaruszalna (można być pozbawionym na cel publiczny za słusznym odszkodowaniem); współpraca, dialog, partnerstwo różnych grup społecznych
zasada społeczeństwa obywatelskiego - każdy ma prawo realizować się w wybrany przez siebie sposób na wybranej płaszczyźnie; pluralizm polityczny - każdy może założyć partię; partia polityczna - grupa, która zgodnie z prawem dąży do przejęcia i utrzymania władzy w państwie
Zasady funkcjonowania organów państwowych - obowiązuje trójpodział władzy. Funkcje państwa:
stanowienie prawa - władza ustawodawcza
wykonywanie prawa - władza wykonawcza
stosowanie prawa - władza sądownicza
Władza: ustawodawcza - Sejm i Senat
wykonawcza - Prezydent RP, Rada Ministrów i podległa jej administracja rządowa
sądownicza - sądy i trybunały
Sądy:
powszechne - rejonowe, okręgowe, apelacyjne
administracyjne - wojewódzkie, Naczelny Sąd Administracyjny
wojskowe - garnizonowe, okręgowe
Sąd Najwyższy
Trybunał:
Stanu - sąd dla najwyższych urzędników w państwie
Konstytucyjny - czuwa nad przestrzeganiem konstytucji
Sejm - 460 posłów, wybory powszechne, proporcjonalne.
Senat - 100 senatorów, wybory powszechne, większościowe.
Funkcja władzy ustawodawczej - procedura ustawodawcza. Prawo inicjatywy ustawodawczej:
Prezydent RP


(…)

… premiera; RM musi uzyskać wotum zaufania od Sejmu.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz