II Rzeczpospolita 1918-1939 - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
II Rzeczpospolita 1918-1939 - wykład - strona 1

Fragment notatki:

II Rzeczpospolita - 1918 - 1939 Rys historyczny Po I wojnie światowej wytworzyły się na terenie Polski orientacje dotyczące zdobycia niepodległości. Są to:
aktywiści - proaustriaccy; na czele Piłsudski; tworzą m.in. Związek Walki Czynnej, Towarzystwo Sokół, Polskie Harcerstwo; pojawia się również koncepcja monarchii Austro-Węgiersko-Polskiej. Do pewnego czasu popierano również Niemcy
Pasywiści - orientacja prorosyjska; na czele Dmowski; głoszą, iż Rosja jest już reformowana
Powstańcy - głosili jedność Słowian w walce z Germanami
Komuniści - na czele z Różą Luksemburg; wojna światowa miała przynieść rewolucję komunistyczną
Działania powojenne:
W trakcie wojny różne strony konfliktu chciały przesunąć na swoją stronę Polaków - m.in. Akt 16. Listopada i Powołanie Tymczasowej Rady Stanu; orędzie Wilsona
Po wojnie istniała konieczność zjednoczenia kilku ośrodków władzy, które powstały na skutek w/w działań - Rady Regencyjnej (Rakowski, Ostrowski, Lubomirski), Rady Stanu, Komitetu Narodowego Polskiego (siedziba w Paryżu, na czele Dmowski; wg Ententy rząd emigracyjny, na czele armii Haller); Kres tej sytuacji przyniesie Piłsudski, który 11.XI.1918 otrzymał od Rady Regencyjnej insygnia władzy, stopniowo kolejne ośrodki władzy oddawały mu swoje prerogatywy. Powstaje rząd Moraczewskiego. Polska jest republiką. Władza należy do Tymczasowego Naczelnika Państwa
Sejm ustawodawczy - Mała konstytucja z II.1919
Władza suwerenna dla Sejmu Ustawodawczego
Władza cywilno - wojskowa dla naczelnika
Naczelnik powołuje premiera i na jego wniosek ministrów
Premier i ministrowie odpowiedzialni przed Sejmem
Tworzenie konstytucji stałej przynosiło dość dużo sporów
Konstytucja marcowa z 1921 - demokracja, forma parlamentarno - gabinetowa
Nowela Sierpniowa
Konstytucja kwietniowa z 1935 - autorytaryzm
Podział administracji: centralna
Prezydent
Rada ministrów
Ministrowie
Terytorialna
Administracja rządowa
Administracja ogólna - działania przypisane MSW; inaczej zwana zespoloną. Dla jej celów wprowadzono podział państwa na województwa, powiaty, gminy wiejskie i miejskie
Administracja specjalna - nie zespolona; podział na specjalne okręgi, np. wojskowe
Samorząd
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz