Uprawnienia Prezydenta RP wobec Rządu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2044
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uprawnienia Prezydenta RP wobec Rządu - strona 1 Uprawnienia Prezydenta RP wobec Rządu - strona 2

Fragment notatki:

Uprawnienia Prezydenta RP wobec Rządu. Uprawnienia kreacyjne: -Prezydent RP posiada uprawnienia w zakresie powoływania rządu oraz w procedurze dokonywania zmian w jego składzie.
W tych sprawach prezydent posługuje się aktami urzędowymi w postaci postanowień, publikowane w Monitorze Polskim.
-w 1. i podstawowym etapie kreacyjnym prezydent desygnuje prezesa RM - w razie wykorzystania pierwszej procedury awaryjnej ( przy niepowołaniu rządu w 1. etapie)
Prezydent jedynie powołuje wybraną Radę (sejm sam wybiera premiera i proponowanych przezeń członków Rady) i odbiera przysięgę od jej członków.
- w dwóch pierwszych etapach dochodzi do powołania tzw. rządu większościowego.
- w razie niepowodzenia przy dwóch pierwszych etapach - inicjatywa wyboru premiera znowu wraca do prezydenta, który na wniosek powołanego premiera powołuje pozostałych członków RM - jest to procedura wyjątkowa prowadząca do powołania tzw. rządu mniejszościowego.
- w razie niepowołania prezydent dokonuje skrócenia kadencji. Wyłączenie uprawnień w zakresie odpowiedzialności politycznej: -konstytucja przewiduje solidarną odpowiedzialność wszystkich członków RM za działalność Rady a także odpowiedzialność indywidualną za sprawy należące do ich indywidualnej kompetencji lub za sprawy powierzone im przez prezesa RM
- Prezydent jest wyłączony z egzekwowania tych postaci odpowiedzialności politycznej. Konstruktywne wotum nieufności: -prezydent działa w tym wypadku tylko jako „notariusz” konstytucji -ma obowiązek przyjąc dymisję RM i powołać jedynie wybranego przez Sejm nowego Premiera i na jego wniosek pozostałych członków i odebrać od nich przysięgę. Zmiany w składzie rządu: - prezydent musi aprobować zmiany w RM na wniosek premiera Dymisja Rady Ministrów: - prezydent ma obowiązek przyjąć dymisję RM złożoną przez jej prezesa, z wyjątkiem sytuacji gdzie rezygnuje premier, wtedy ma prawo odmówić. Procedura odpowiedzialności konstytucyjnej: - prezydent posiada uprawnienie do wdrożenia procedury o odpowiedzialność konstytucyjną wobec członków RM przed sejmem - jeśli naruszyliby oni konstytucję, ustawę albo popełnili przestępstwo w związku z zajmowanym stanowiskiem. Domniemanie kompetencji rządu: - domniemanie kompetencji władzy w zakresie egzekutywy działa na rzecz Rządu, zaś prezydent działa jedynie w obrębie kompetencji wyraźnie przyznanych jemu w Konstytucji. Rada gabinetowa: - W ramach polityki zagranicznej prezydent powinien współpracować z premierem i ministrem SZ.
- prezydent może zwołać tzw. Radę Gabinetową tj. RM obradujące pod przewodnictwem Prezydenta RP, ma jednak ona odmienne kompetencje od RM


(…)

… powinien współpracować z premierem i ministrem SZ.
- prezydent może zwołać tzw. Radę Gabinetową tj. RM obradujące pod przewodnictwem Prezydenta RP, ma jednak ona odmienne kompetencje od RM
- zwoływanie RG to prerogatywa prezydencka Odwołanie rządu:
- Obecnie prezydent nie może samodzielnie odwołać rządu ani nawet przedstawić wniosku o jego odwołanie.
-Nieudzielenie absolutorium nie jest obecnie formalna i samodzielną…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz