procedura powoływania Rady Ministrów - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
procedura powoływania Rady Ministrów - omówienie - strona 1 procedura powoływania Rady Ministrów - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

procedura powoływania Rady Ministrów
Etap I - podstawowy
Prezydent RP desygnuje PRM, który proponuje skład RM
prawnie - wybór desygnowanej osoby na premiera należy do prezydenta
politycznie - swoboda działania prezydenta zależy od układu sił w Sejmie
przedstawienie składu nowej RM jest wyłącznym uprawnieniem premiera
Prezydent powołuje PRM wraz z pozostałymi członkami RM w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniej RM
prawnie - wybór desygnowanej osoby należy do prezydenta, lecz swoboda prezydenta w dużej mierze zależy od układu sił w Sejmie. Jeżeli rozmowy parlamentarzystów doprowadzą do wyłonienia kandydata, który cieszy się poparciem większości sejmowej - zostaje on desygnowany przez prezydenta
prezydent odbiera przysięgę od członków nowo powołanej RM
PRM w ciągu 14 dni od dnia powołania przez Prezydenta RP przedstawia Sejmowi program działania RM z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania
wotum zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności min. połowy ustawowej liczby posłów
Taki rząd cieszy się poparciem zarówno prezydenta jak i Sejmu, dlatego można go określić mianem prezydencko-parlamentarnego. Etap II (rezerwowy)
w razie niepowołania RM przez Prezydenta, lub nieudzielania jej wotum zaufania - Sejm w ciągu 14 dni od upływu ww. terminów wybiera PRM oraz proponowanych przez niego członków RM bezwzględną większością głosów w obecności min. połowy ustawowej liczby posłów.
kandydatury na PRM mogą zgłaszać grupy posłów liczące min 46 posłów
Prezydent powołuje tak wybraną RM i odbiera od niej przysięgę - jest to konstytucyjny obowiązek prezydenta
Ten etap prowadzi do utworzenia rządu parlamentarnego - w praktyce taka sytuacja jeszcze nie nastąpiła
Etap III - kompetencja powołania rządu powraca do prezydenta
w razie niepowołania RM - prezydent w ciągu 14 dni powołuje PRM i na jego wniosek pozostałych członków Rady Ministrów i odbiera od nich przysięgę Sejm udziela w ciągu 14 dni wotum zaufania większością głosów (więcej za niż przeciw, głosów wstrzymujących nie bierze się pod uwagę)
w razie nieudzielania Radzie Ministrów wotum zaufania - premier zgłasza jego dymisję, prezydent dymisję tę przyjmuje, skraca kadencję Sejmu i zarządza wybory
do czasu wyłonienia nowego rządu - prezydent powierza rządowi dalsze sprawowanie obowiązków
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz