Procedura powoływania rządu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2632
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procedura powoływania rządu - strona 1 Procedura powoływania rządu - strona 2

Fragment notatki:

PROCEDURA POWOŁYWANIA RZĄDU I ETAP
Prezydent desygnuje prezesa RM, nie jest formalnie związany żadnymi warunkami. Faktycznie musi się jednak liczyć z obecnym układem sił w Sejmie Desygnowany zostaje polityk akceptowany przez partię, tworzącą koalicję rządzącą w Sejmie
Desygnowany premier proponuje skład RM prezydentowi
Prezydent powinien powołać RM w ciągu 14 dni o d I obrad Sejmu lub dymisji poprzedniej RM. Prezydent odbiera od nowej RM przysięgę
Premier ma 14 dni na przedstawienie Sejmowi expose- plan działania + wniosek o wotum zaufania (Sejm wotum zaufania ustala bezwzględną większością głosów)
(znowelizowany Regulamin Sejmu z 28 października 1997 nie przewiduje kierowania wniosku do właściwych komisji sejmowych o opinię na temat kandydatów)
Opozycja posiada prawo wyrazić votum separatum- zdanie odrębne dla poszczególnych ministrów
II ETAP (jeśli w I etapie - prezydentowi nie uda się wykreować rządu - prezydent powoła rząd ale Sejm nie udziela zaufania) Inicjatywa należy do Sejmu- w ciągu 14 dni od zakończenia I etapu Sejm wybiera bezwzględną większością głosów w obecności min. Połowy ustawowej lb. Posłów Prezesa RM i proponowaną przez niego RM. Znowelizowany Reg. Sejmu wskazuje na dwufazowy proces- Sejm najpierw wybiera premiera a w drugim głosowaniu łącznie członków RM. (gdyby jednofazowo, to w jednym głosowaniu wybiera i premiera i RM)
Kandydaturę premiera może zgłosić min 46 posłów w czasie ustalonym przez Marszałka Sejmu. W głosowaniu imiennym Sejm najpierw wybiera prezesa, potem premier przedstawia przed sejmem expose i proponowany skład RM, a potem Sejm wybiera członków RM.
Jeśli sejm powoła tak RM to Prezydent odbiera od niej przysięgę. Status quo zostaje odnotowany jako zarządzenie publikowane w DZ. Urzędowym RP-Monitor Polski) III ETAP (RM nie powstaje z powodu kryzysu Polit., parlament MUSI zaakceptować RM powołaną przez prezydenta)
Prezydent ma 14 dni od zakończenia II etapu na powołanie prezesa RM i na jego wniosek pozostałych członków i na odebranie od nich wotum zaufania. Sejm ma 14 dni na uchwalenie wotum zaufania zwykłą większością głosów przy zachowanym quorum
Jeśli Sejm nie udzieliłby wotum zaufanie to Prezydent skraca kadencję Sejmu i zarządza nowe wybory
UMOWY POLITYCZNE
Nie wszystkie zagadnienia zw. z powoływaniem gabinetu reguluje Konstytucja czy regulamin Sejmowy, swą rolę mają tu też źródła pozaprawne: Zwyczaj
Umowy polityczne koalicjantów budujących Rząd(dot. Programu rządowego, repartycja tek ministerialnych, stanowiska w Rządzie i administracji centralnej, sposoby usuwania ministrów)
Premier, po odwołaniu nieudolnego ministra resortowego, musi powołać nowego, który będzie należał do tej samej partii co jego poprzednik. Premier ma zatem swobodę rozdysponowywania jedynie tekami swoich wiceministrów(tylko jeden może być ze stronnictwa polit. premiera , reszta, to specjaliści)


(…)

…, ale nie zmienia się grupa rzadząca Premier obowiązkowo skł. dymisję RM jeśli sejm nie uchwali w. zaufania
Gdy sejm uchwali wotum nieufności REZYGNACJA PREMIERA
Dymisja premiera pociąga za sobą dymisję całej RM
Premier może sam zrezygnować z dalszego pełnienia funkcji-prezydent może nie przyjąć takiej dymisji
PREZYDENT STAJE SIĘ „NOTARIUSZEM KONSTYTUCJI”
Prezydent MUSI przyjąć dymisję; powierza RM dalsze…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz