Polska w latach 1918-1939 - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polska w latach 1918-1939 - wykład - strona 1 Polska w latach 1918-1939 - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Sprawa Polska w okresie miedzywojennym 1918-39
Uksztaltowawaly się dwie opcje polityczne,które w czasie wojny z uwagi na przyjete formy dzialania nazwane zostaly obozami aktywistow i pasywistow.Kiedy wybuchla wojna oba ugrupowania powolaly swoja reprezentacje polityczna. Aktywisci w Krakowie-sierpień 1914 Naczelny Komitet Narodowy, Pasywisci w Rosji pare m-cy pozniej Komitet Narodowy Polski.
Tymczasowa Rada Stanu-1916 utworzona przez wl.okupacyjna jako organ opiniodawczy i doradzczy wl.okup.25 czlonkow,podporzadowano jej:szkolnictwo i wymiar sprawiedl.,departamet wojsk.(kierwany przez Pilsudskiego) który miał tworzyc PL sily zbrojne.W 1917 odmowil wspolpracy i rozwiazano ta rade.
Rada Regencyjna- kolegialana (3 osobowa) glowa panstwa.Miala spraw. swoja funkcje do czasu obsadzenia gronu.W listop. 1917 powolala pierwszy gabinet ministrow, rzad.W lutym 1918 powolala namiastke parlamentu=Rade Stanu 110 osob. organ.
Polska Komisja Likwidacyjna 28.10.1918-przejela wladze nad zachodnia czescia Galicji(do Sanu)
Tymczasowy Rzad Ludowy Republiki Polskiej-7.11.1918 w Lublinie.Na czele Ignacy Daszynski=oglosil manifest w którym zapowiadano:rozwiazanie Rady Regencyjnej, Wprowadzenie w PL ustroju republikanskiego, zwolanie sejmu ustawodawczego, przeprowadzenie reform spolecznych i gospodarczych. Naczelna Rada Ludowa i jej Komisariat-3.12.1918 Polska dzielnicowa wladza w zaborze pruskim.Przejela po powstaniu Polakow wladze na wyzwolonym terenie Wielkopolski. 22.11.1918 ukazał się dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej, zgodnie z tym dekretem na czele państwa stanął Józef Piłsudzki jako Tymczasowy Naczelnik Państwa i jednocześnie jako Naczelny dowódca wojsk polskich. W lutym 1919roku zebrał się Sejm Ustawodawczy, Jożef Piłsudzki złożył na jego ręce swą władze Tymczasowego Naczelnika Państwa. Sejm przyjął ustawę regulującą podstawowe zasady działania władzy w Polsce i organizaji władz państwowych (Mała Konstytucja). Naczelnym organem państwa miał być Naczelnik Państwa a funkcję tą sejm powierzył Józefowi piłsudzkiemu. Każdy akt Naczelnika wymagał kontrasygnaty odpowiedniego ministra.
Władza ustawodawcza- organami narodu w zakresie ustawodastwa był sejm i senat, dwie izby parlamentu które nazwano Zgromadzeniem Narodowym (tylko wtedy gdy obradował wspoólnie). Obie izby były wybierane na 5 letnią kadensje, w pecioprzymiotnikowych wyborach: powszechnych, tajnych, równych, bezpośrednich i proporcjonalnych. Przed upływem kadencji sejm mógł rozwiązać się na własne życzenie bądź mógł to uczynić za zgodą prezydenta. W razie rozwiązania sejmu, rozwiązaniu ulegał też senat. Parlament miał kompetencje ustawodawcze, wyborcze i kontrolne, budżet traktowano jako prawo i można było go uchwalać tylko w formie ustawy. Ustawy uchwalone przez obie izby podpisywał i ogłaszał prezydent.


(…)

… szerokie uprawnienia w zakresie ustawodastwa. Nowela ograniczała uprawnienia parlamentu w zakresie uchwalania budżetu.
Zamach majowy doprowadził nie tylko do zmiany konstytucji ale także do zmiany elit rządzących oraz do istotnych zmian w funkcjonowaniu systemu parlamentarnego. Zwycieski obóz zwany sanacja rzucił hasło walki z władza parlamentu partii politycznych.
Centrolewem - po wyborach w 1928…
… podporządkowane było całe śadownictwo powszechne w polsce. Sądy w polsce podzielone zostały na dwa główne piony: sądy powszechne (orzekające w sprawach cywilnych i karnych) i sądy szczególne (orzekające w ściśle określonej kategorii spraw). Na najniższym szczeblu funkcjonowały sądy grodzkie orzekające jednoosobowo w I instancji, w drobniejszych sprawach cywilnych i karnych. Sądy okręgowe były one sądami I instancji w ważniejszych sprawach cywilnych i karnych, oraz rozpatrywały sprawy apelacyjne z sądów grodzkich. Sąd handlowy orzekał w składzie jednego sędziego zawodowego i dwu sędziów handlowych. W sądach okregowych istniały sądy dla nieletnich orzekające zawsze w składzie jednoosobowym. Sady apelacyjne były trzecim szczeblem sądownictwa, były one sądami II instancji przyjmując sprawy od sądów okręgowych. Sąd Najwyższy był najwyższą instancją, , rozpatrywał on w trybie kasacyjnym odwołania od orzeczeń sądów II instancji, w psrawach przekazanych mu przez ustawę.
Sądy szczególne - sądy wojskowe, sądy pracy, sądy wyznaniowe, Trybunał kompetencyjny.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz