Prerogatywa - strona 4

Konsulat honorowy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wasiński
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1148

, paszportów i zaświadczeń należą do wyłącznej prerogatywy Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Helsinkach (tzn...

Wykład - pojęcie państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geopolityka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 350

instytucji i posiadających z tej racji określone prerogatywy. klasowe - państwo jest instrumentem klasowego...

Nowela Sierpniowa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1484

+ prezydent i jego wybór + kompetencje i prerogatywy prezydenta + Rada Ministrów + Sejm Nowa ustawa zasadnicza...

Bourgeois-opracowania, P. Hazard

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Sowiński
 • Antropologia kultury
Pobrań: 63
Wyświetleń: 693

pierwszym stanem w państwie, niczego nie chce ustąpić(ani tytułów, ani zaszczytów i prerogatyw...

Kompetencja - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

może podjąć decyzje, ze wzgl. na swoje usytuowanie obowiązek hirarchi organów danego rodzaju. Prerogatywy...

Funkcje prezydenta RP

 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2807

, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, nadaje określone w ustawach stopnie wojskowe. Prerogatywy prezydenckie. ...

Prezydent - pozycja ustrojowa.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 182
Wyświetleń: 959

, a szczególnie art. 144 ust. 2 zawierający prerogatywy; art. 126 ust. 3 rozstrzyga czy z w/w zadań...

Pozycja ustrojowa Prezydenta RP

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2163

polityczne interesy państwa. Prerogatywy Prezydenta są także wyrazem politycznego zaangażowania Prezydenta...