Prawo konstytucyjne - wykład 20

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo konstytucyjne - wykład 20 - strona 1 Prawo konstytucyjne - wykład 20 - strona 2 Prawo konstytucyjne - wykład 20 - strona 3

Fragment notatki:

NOWELA SIERPNIOWA (1926 - 1935)
Początek tzw. polityki sanacji.
Po zamachu majowym doszło do jego swoistej legalizacji.
Zgromadzenie Narodowe wybiera Piłsudskiego na stanowisko Prezydenta (odmawia, ale wysuwa swojego kandydata)
Wybór Mościckiego na Prezydenta
Uchwalenie zmiany konstytucji - 2 sierpnia 1926 - wzmocnienie władzy wykonawczej, jednak stosunkowo niewielkie zmiany w samych przepisach
Nowela sierpniowa:
Zmiana antykorupcyjna - poseł, który korzysta w niedozwolony sposób z majątku państwowego tracił mandat, korzyści z tym związane
Prezydent uzyskał prawo wydawania rozporządzeń z mocą ustawy
- wydawane w razie nagłej konieczności państwowej w okresie pomiędzy kadencjami; w okresie kiedy Sejm jest rozwiązany; istniał szeroki katalog wyjątków, których tymi rozporządzeniami nie można było regulować (zmiana konstytucji, budżet i podobne ustawy finansowe, ordynacje wyborcze)
- wydawane na podstawie i w zakresie upoważnienia zawartego w ustawie; nie mogły dotyczyć zmiany konstytucji
Wydawane na wniosek Rady Ministrów i później podlegały akceptacji Sejmu.
Zmiana dotycząca rozwiązywania Parlamentu
- Sejm nie mógł się sam rozwiązać (utrata możliwości samorozwiązania)
- Prezydent uzyskuje prawo rozwiązania Sejmu (i Senatu) umotywowanym orędziem na wniosek Rady Ministrów tylko raz z tego samego powodu
Kontrola Parlamentu na Rządem - wniosek o wotum nieufności dla Rządu czy ministra nie mógł być głosowany na tym posiedzeniu na którym został zgłoszony
Zmiana procedury uchwalania ustawy budżetowej - izby Parlamentu otrzymywały ściśle określony czas na uchwalenie budżetu ( Sejm - trzy i pół miesiąca; Senat - 30 dni; Sejm na rozpatrzenie poprawek Senatu miał 15 dni). Budżet przyjmowano w takiej formie w jakiej izby zdążyły go uchwalić. Gdy izby nie zmieściły się w terminie projekt rządowy staje się automatycznie ustawą budżetową.
KONSTYTUCJA KWIETNIOWA 23 kwietnia 1935 r. (Jest to data podpisania aktu przez Prezydenta Ewidentne złamanie prawa przy uchwalaniu konstytucji:
Złamanie prawa podczas uchwalania przez Sejm - w planie obrad była debata na tezami konstytucji (założeniami wstępnymi. Opozycja opuszczała salę zawsze, gdy miała miejsce debata nad konstytucją. Wtedy tezy potraktowano jako projekt i uchwalono go. Projekt powinien być zapowiedziany 15 dni przed głosowaniem.


(…)

… zmianę konstytucji albo rozwiązywał Sejm i Senat.
Prezydent:
Szerokie kompetencje; po raz pierwszy pojawiają się prerogatywy - akty z nich wynikające nie wymagają kontrasygnaty
Prerogatywy (przykładowe):
- wskazywanie jednego z kandydatów w wyborach prezydenckich
- wyznaczanie następcy na czas wojny
- rozwiązanie Sejmu i Senatu przed upływem kadencji
Prezydent nieodpowiedzialny politycznie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz