Wykład - Konstytucja z 17.03.1921

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Konstytucja z 17.03.1921 - strona 1 Wykład - Konstytucja z 17.03.1921 - strona 2

Fragment notatki:

Konstytucja z 17.03.1921 - podstawa współczesnego konstytucjonalizmu.
Zasady : suwerenność narodu, podział władz, gwarancje praw obywatelskich. Parlamentarny system rządów oparty na III republice Francuskiej.
Silna pozycja parlamentu - sejm 444 posłów, senat 111 ( wybory pięcioprzymiotnikowe )
Senat - tylko funkcja ustawodawcza
Sejm - wotum nieufności wobec rządu, sejm sam może się rozwiązać lub prezydent za zgodą senatu.
Prezydenta wybiera Zgromadzenie Narodowe. - ponosi odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu.
Rząd - powoływany przez Prezydenta musi uzyskać akceptację Sejmu.
Nowela sierpniowa - 2.08.1926 - wzmocnienie pozycji prezydenta, ma prawo rozwiązywania sejmu, prawo wydawania dekretow z mocą ustawy.
Konstytucja kwietniowa 23.04.1935 - autorytarna forma rządów - pierwsze miejsce w państwie prezydent wybierany przez Zgromadzenie elektorów. Na wypadek wojny może powołać prezydent swojego następcę, nie ponosi [rezydent odpowiedzialności parlamentarnej ani konstytucyjnej.
Okres Polski Ludowej,
19.02.1947 - przyjęcie Małej konstytucji - nawiązuje formą do Konstytucji Marcowej. Jednoizbowy sejm, wybiera prezydenta może wyrazić nieufność wobec rządu i ministrów. Nowym organem jest Rada Państwa.
Opozycja rozbita pod koniec 1947roku
Konstytucja 22.07.1952 - Sejm - najwyższy organ władzy państwowej, Zniesiono prezydenta. Rada państwa przejmuje jego funkcje, a jednocześnie zyskuje kompetencje zastępcze wobec Sejmu. Rząd był powoływany przez Sejm.
II.1976 - nowelizacja konstytucji - PRL jako „państwo socjalistyczne” wpisanie przewodniej roli PZPR w budowie socjalizmu, „przyjaźń i współpraca z ZSRR podstawą polityki zagranicznej”.
Lata 80 - 1980 - powstanie NSA, 1982 - wprowadza się przepisy o Trybunale Stanu i Trybunale Konstytucyjnym. 1987 - utworzenie rzecznika Praw Obywatelskich.
Okrągły Stół
przywrócenie Solidarności legalności
przyśpieszone wybory do Sejmu kontraktowego
Zmiany w konstytucji z 1952 r. powołujące prezydenta
Nowela Kwietniowa - osłabienie pozycji Sejmu, powołanie Senatu składającego się ze 100 senatorów - nad reprezentacja województw rolniczych. Senat tylko kompetencje ustawodawcze + występowanie w Zgromadzeniu Narodowym - dokonywanie wyboru prezydenta na 6 letnią kadencje. Prezydent podpisuje ustawy, może zgłaszać veto lub skierować je do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny. Zniesienie dekretów z mocą ustawy. Prezydent może rozwiązać sejm, wyznacza kandydata na premiera..
Nowela grudniowa - przeredagowanie pierwszego rozdziału konstytucji, zapisanie nowych zasad ustroju politycznego.


(…)

… przez Prezydenta.
Kompetencje prezydenta. - bardzo istotne, efekt sprawowania urzędu przez Lecha Wałęsę. Prawo rozwiązywania sejmu, vetowania ustaw, Aktywny udział w tworzeniu rządu i zmian w jego składzie. Ponosi odpowiedzialnośc konstytucyjną. Umieszczenie prezydenta w wyraźnych ramach konstytucyjnych
Rząd - skomplikowana procedura tworzenia - Nawet 5 stopniowa między prezydentem a Sejmem. Odpowiedzialność…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz