Pozostałe koszty operacyjne - strona 2

note /search

Rachunkowość finansowa 14

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 917

nie ma pełnego zastosowania - jeśli cena w dół obniżamy wartość w pozostałe koszty operacyjne, jeśli w górę...

Rachunkowość finansowa- wykład 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 882

pozostałych kosztów operacyjnych – odpowiedniego odpisu aktualizującego jej wartość. Wycena bilansowa wartości...

Ewidencja środków trwałych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1694

księgowa Środki trwałe Umorzenia środków trwałych Pozostałe koszty operacyjne Rozliczenia z tyt. VAT...

Kosztyi ich klasyfikacja

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 847

pozostałych kosztów operacyjnych finansowe Pozostałe koszty operacyjne - koszty związane z loikwidacją...

Dostawy i usługi - wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1239

260.000 Pozostałe przychody operacyjne 20.000 Pozostałe koszty operacyjne 40.000 Koszty ogólnego zarządu...

Pozostałe koszty i przychody operacyjne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

„Pozostałe przychody operacyjne”. Ewidencja wymienionych kosztów następuje po Wn konta „Pozostałe koszty...