Pozostałe koszty operacyjne - strona 3

Plan kont, wzorcowy, WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marcin Kędzior
 • Rachunkowość
Pobrań: 952
Wyświetleń: 6356

– wynagrodzenia (brutto) - 405 - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 409 – pozostałe koszty operacyjne...

Obrót tranzytowy-opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Lucyna Małgorzata Poniatowska
 • Rachunkowość obrotu towarowego
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2121

wytworzenia dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych EWIDENCJA ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ...

Półprodukty i produkty w toku

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Jan Wacławski
 • Rachunkowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1022

odpisaniu w pozostałe koszty operacyjne. Przedsiębiorstwo dokonuje rozrachunków z różnymi instytucjami...

Ustalanie wyniku finansowego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grzegorz Bucior
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1232

-12.000 6. Wynik na sprzedaży 12000 7. Pozostałe przychody operacyjne - 8. Pozostałe koszty operacyjne...

Rachunkowość ubezpieczeniowa- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Aleksandra Szewieczek
 • Rachunkowość ubezpieczeń
Pobrań: 147
Wyświetleń: 952

lokacyjnej Pozostałe koszty operacyjne ( w tym finansowe) W zespole 5 planu kont zakładów ubezpieczeń...

Rachunkowość finansowa- wykład 12

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Maćkowiak
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 910

- wynikowe: Pozostałe koszty operacyjne w przypadku spadku wartości poniżej wartość początkową Kolejne...

Analiza Rachunku Zysków i Strat

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Furmańska-Oćwieja
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw
Pobrań: 679
Wyświetleń: 1666

przychody operacyjne - pozostałe koszty operacyjne = zysk na działalności operacyjnej Zysk na działalności...