Pozostałe koszty operacyjne - strona 4

Rachunkowość - test A

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Marta Kołodziej-Hajdo
 • Rachunkowość
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2016

kosztów operacyjnych 21. Czy na koncie "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" ewidencjonuje się: zarówno...

Ewidencja materiałów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2632

podlega aktualizacji. Odpisy aktualizujące wartość materiałów sa ponoszone w ciężar pozostałych kosztów...

Istota i podstawa klasyfikacji kosztów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1120

zysku lub straty na tej sprzedaży. pozostałe koszty operacyjne - nie wiążą się bezpośrednio ze zwykłą...

Układ rodzajowy kosztów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1120

”: (nieplanowe odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), obciążające pozostałe koszty operacyjne). 6.Konto „Pozostałe...

Rachunkowość finansowa- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Maćkowiak
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 602
Wyświetleń: 1974

zwiększające wartość - pozostałe koszty operacyjne Majątku obrotowego - koszty finansowe - Koszty pokrywane...

Rachunek kosztów,wyklad 3

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1022

przykład pozostałego przychodu operacyjnego i pozostałego kosztu operacyjnego. 5. Podaj przykład zysku...