Pozostałe koszty operacyjne - strona 5

Rachunkowość finansowa 9

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Urszula Kierczyńska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

wyłącznie metodą liniową przez okres nie dłuższy niż 5 lat w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, koszty...

Ustawowy rachunek zysków i strat

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 868

trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne H. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych...

Pozostałe rezerwy-opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Lucyna Małgorzata Poniatowska
 • Rezerwy w rachunkowości
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1407

. Ewidencja pozostałych rezerw Rozrachunki z Pozostałe rezerwy Pozostałe koszty operacyjne 2 1a Pozostałe...

Wykład - Definicja kosztów

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Iwona Paprocka
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 98
Wyświetleń: 560

i strat) Koszty podstawowej działalności operacyjnej Pozostałe koszty operacyjne Koszty finansowe...

Rachunkowość finansowa - testy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Dębska-Rup
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 4221
Wyświetleń: 14392

finansowe koszty inwestycyjne pozostałe koszty operacyjne 4. Konto obroty wewnętrzne koresponduje z kontem...

Konta wynikowe i wynik finansowy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Maria Wójcik-Karpacz
 • Rachunkowość
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1211

operacyjnymi a pozostałymi kosztami operacyjnymi; operacji finansowych - jest to różnica między przychodami...

Kategoria produkcji

 • prof. dr hab. Henryk Runowski
 • Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych i przedsiębiorstw
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1666

ogólnego zarządu Zysk (strata) ze sprzedaży + pozostałe przychody operacyjne - pozostałe koszty operacyjne...

Aktywa inwestycyjne- wykład 11

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Wanda Maruszewska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 455

WARTOŚCI KOSZT FINANSOWY (POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE) PRZYCHÓD FINANSOWY (POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE...