Rachunkowość finansowa - testy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 4221
Wyświetleń: 14392
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość finansowa - testy - strona 1

Fragment notatki:

Pytania te podzielone są na cztery zestawy, w każdym po 15 pytań, na żadne nie ma udzielonej odpowiedzi. Pytania te dotyczą operacji dekretacji na odpowienie konta po stronie debetowej lub kredytowej, przykładowymi zadaniami są: wydanie z magazynu wyrobów gotowych, zaksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych, zapłacenie z rachunku bankowego faktury VAT, otrzymanie faktury VAT, zlikwidowanie środków trwałych

ZESTAW I
1.
2. Skalkulowano rzeczywisty koszt wytworzenia wyrobów gotowych przekazanych do magazynu na kwotę 380 zł
3. Zaksięgowano odchylenie od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych przyjętych do magazynu
4.Wydano z magazynu wyroby gotowe sprzedane odbiorcy o wartości 100 zł w cenach ewidencyjnych
5. Zaksięgowano darowiznę wyrobów gotowych o wartości 40 zł jako obroty wewnętrzne
6. Przekazano z magazynu wyroby gotowe o wartości 40 zł stanowiące darowiznę jednocześnie zaliczono w koszty
7. Zaksięgowano należny VAT od darowanych wyrobów gotowych 9 zł
8. Zaksięgowano amortyzację ŚT na wydziale produkcji 55 zł i w zarządzie 45 zł
9. Odpisano w koszty ŚT w budowie, które nie dały zamierzonego efektu 58 zł
10. Przyjęto do magazynu materiały stanowiące odzysk z likwidowanych ŚT w budowie o wartości 20 zł
11. Zaksięgowano składki ZUS opłacane przez pracodawcę: produkcja podstawowa 67 zł, obsługa wydziału 33 zł, zarząd 25 zł
12. Zapłacono z rachunku bankowego fakturę VAT za remont maszyny 200zł+44złVAT=244zł. Faktura będzie rozliczona w czasie 4 miesięcy. Fa nie zaksięgowana na rozrachunki z odbiorcami.
13. Inwentaryzacja materiałów ujawniła ich nadwyżkę w magazynie na kwotę 67 zł
14. Wystawiono fakturę VAT za sprzedane wyroby gotowe 150zł+33złVAT=183zł
15. Otrzymano fakturę VAT za wykonane usługi dla zarządu 200zł+44złVAT=244zł. Potwierdzono wykonanie usług.
ZESTAW II
1. Otrzymano fakturę VAT za zakupioną maszynę 500zł+110złVAt=610zł. Potwierdzono odbiór maszyny.
2.Otrzymano fakturę VAT za montaż maszyny 100zł+22złVAT=122zł
3. Dokonano odbioru maszyny wystawiając dokument OT
4.Wydano z magazynu materiały do produkcji podstawowej 190 zł (cena ewidencyjna)
5. Wydano sprzedane materiały odbiorcy zewnętrznemu. Wartość materiałów wg cen ewidencyjnych 110 zł.
6.Zarząd wystawił fakturę wewnętrzną za wykonany przez swoich pracowników projekt dla budowlanego obiektu 187 zł.
7.Zaksięgowano koszty obrotów wewnętrznych projektu wykonanego przez zarząd dla budowlanego obiektu 187 zł.
8. Zlikwidowano ŚT o wartości początkowej ... i dotychczasowym umorzeniu ...
9. Otrzymano fakturę za demontaż maszyny 10zł+2złVAT=12zł. Potwierdzono wykonanie usługi.
10. Przyjęto do magazyny materiały stanowiące odzysk z likwidowanej maszyny 57zł
11. W wyniku inwentaryzacji stwierdzono w magazynie materiałów niedobór materiału A na kwotę 30 zł i nadwyżkę materiału B na kwotę 40 zł.
12. Komisja inwentaryzacyjna uznała niedobór materiału A na kwotę 25 zł za zawiniony przez magazyniera.
13. przyjęto do magazyny wyroby gotowe w cenach ewidencyjnych o wartości 93 zł
14. Skalkulowano koszt wytworzenia wyrobów gotowych przekazanych do magazynu na kwotę 107 zł


(…)

… księgujemy na koncie:
koszty finansowe
pozostałe koszty operacyjne
koszty inwestycyjne
10. Różnicę z aktualizacji wyceny ŚT księgujemy na koncie:
....
kapitał zapasowy
....
11. Wynik finansowy obliczony w wariancie rodzajowym i kalkulacyjnym jest:
taki sam
skorygowany w układzie rodzajowym o zmiany stanu produktów
róznica występuje na koncie rozliczenie międzykoresowe kosztów
12.Opłaty za prowadzenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz