Rachunkowość finansowa 9

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość finansowa 9 - strona 1 Rachunkowość finansowa 9 - strona 2 Rachunkowość finansowa 9 - strona 3

Fragment notatki:

Koszty poniesione na własne potrzeby, powstałe przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zaliczane są do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełnione są następujące warunki:
Produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych są wiarygodnie określone;
Techniczna przydatność produktu lub technologii została stwierdzona i odpowiednio udokumentowana i na jej podstawie jednostka podjęła decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowania technologii;
Koszty prac rozwojowych zostaną, wg przewidywań, pokryte przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii.
NABYTA WARTOŚĆ FIRMY
Wartość firmy - różnica między ceną nabycia jednostki lub zorganizowanej jej części, a niższą od niej wartością godziwą przyjętych aktywów netto.
Aktywa netto = aktywa pomniejszone o zobowiązania
Wycena wartości niematerialnych i prawnych
Ustalanie wartości początkowej i wartości bilansowej jest identyczne, jak w przypadku środków trwałych z wyjątkiem:
wartość początkowa WNiP nie podlega aktualizacji wyceny i składniki te nie mogą być ulepszane,
wartość firmy może być amortyzowana wyłącznie metodą liniową przez okres nie dłuższy niż 5 lat w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych,
koszty prac rozwojowych powinny być zamortyzowane w ciągu max. 5 lat (metoda dowolna).
Przy WNiP trudno mówić o zużyciu i likwidacji, ale składnik WNiP może podlegać likwidacji w związku z likwidacją środka trwałego, np. licencje programów w likwidowanych komputerach.
Przykład:
Spółka A kupuje spółkę B i przejmuje jej aktywa:
Środki trwałe 500 000
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz