Pozostałe koszty operacyjne

note /search

Ewidencja weksli obcych - omówienie (sem. II)

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644

Pozostałe koszty operacyjne 5 Objaśnienia: Otrzymanie weksla obcego na poczet należności: Wartość nominalna...

Finanse wzór dokumentu

  • Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy
  • Finanse
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3031

Inne pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych...

Zadanie domowe - ćwiczenia 2

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Rachunek kosztów
Pobrań: 343
Wyświetleń: 917

, ust.1, pkt 32 ustawy z dnia 9.11.2000r) Rodzaje pozostałych kosztów operacyjnych, pozostałe koszty...

Rachunkowość finansowa- wykład 9

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1281

Umorzenie środków trwałych 2 Pozostałe koszty operacyjne 3 Rozrachunki z dostawcami Rozliczenie zakupu usług...

Rynek zysków i strat

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Analiza finansowa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1484

. Pozostałe przychody operacyjne G. Pozostałe przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne H. Pozostałe...