Pozostałe koszty operacyjne

Przychody i koszty finansowe -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1253

. Pytanie na egzaminie: Czy wypłacone dywidendy są: Kosztem finansowym Pozostałym kosztem operacyjnym...

Ewidencja weksli obcych - omówienie (sem. II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcjanna Nóżka
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

Pozostałe koszty operacyjne 5 Objaśnienia: Otrzymanie weksla obcego na poczet należności: Wartość nominalna...

Finanse wzór dokumentu

 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy
 • Finanse
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2968

Inne pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych...

Rachunkowość ubezpieczeniowa- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Aleksandra Szewieczek
 • Rachunkowość ubezpieczeń
Pobrań: 56
Wyświetleń: 672

, również koszty transakcji realizacji lokat. EWIDENCJA POZOSTAŁYCH KOSZTÓW OPERACYJNYCH Środki trwałe/WNiP...

Zadanie domowe - ćwiczenia 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr inż. Aleksandra Sulik-Górecka
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 329
Wyświetleń: 868

, ust.1, pkt 32 ustawy z dnia 9.11.2000r) Rodzaje pozostałych kosztów operacyjnych, pozostałe koszty...

Rachunkowość finansowa- wykład 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Maćkowiak
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1148

Umorzenie środków trwałych 2 Pozostałe koszty operacyjne 3 Rozrachunki z dostawcami Rozliczenie zakupu usług...

Rynek zysków i strat

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1435

. Pozostałe przychody operacyjne G. Pozostałe przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne H. Pozostałe...