Rachunkowość - Rachunek zysków i strat WYKŁAD

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 5397
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość - Rachunek zysków i strat WYKŁAD - strona 1 Rachunkowość - Rachunek zysków i strat WYKŁAD - strona 2 Rachunkowość - Rachunek zysków i strat WYKŁAD - strona 3

Fragment notatki:

Ponadto, notatka zawiera informację o różnicach w budowie rachunku zysków i strat, także w innych krajach.

Rachunkowość – wykład  str. 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
  Obrazuje wzrost lub spadek wartości netto kapitału  własnego przedsiębiorstwa, 
wypracowany w ramach działalności gospodarczej w pewnym okresie, zwykle rocznym lub kwartalnym. 
  Istotą rachunku zysków i strat jest zestawienie przychodów i kosztów. 
 
Struktura kalkulacyjnego rachunku wyników 
 Wynik finansowy 
( - ) koszty sprzedanych produktów 
(+) Przychody ze sprzedaży produktów 
( - ) wartośd sprzedanych towarów i materiałów 
(+) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Wyniki ze sprzedaży 
(-) Pozostałe koszty operacyjne 
(+) pozostałe przychody operacyjne Wyniki z działalności operacyjnej 
(-) Koszty finansowe 
(+) przychody finansowe Wynik z działalności gospodarczej 
(-) Straty nadzwyczajne 
(+) Zyski nadzwyczajne Wynik brutto 
(-) Obciążenia podatkowe  Wynik netto  
Struktura porównawczego rachunku wyników 
 Wynik finansowy 
( - ) Koszty okresu wg. rodzaju 
(+) Przychody ze sprzedaży produktów 
 
Zmiana stanu produktów  
(Zwiększenie +, zmniejszenie -) 
( - ) Wartośd sprzedanych towarów i materiałów 
(+) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Wyniki ze sprzedaży 
(-) Pozostałe koszty operacyjne 
(+) pozostałe przychody operacyjne Wyniki z działalności operacyjnej 
(-) Koszty finansowe 
(+) przychody finansowe Wynik z działalności gospodarczej 
(-) Straty nadzwyczajne 
(+) Zyski nadzwyczajne Wynik brutto 
(-) Obligatoryjne obciążenia wyników  Wynik netto   Podstawowe różnice w sporządzaniu RZiS 
  Kształt RZiS 
- pionowy (jednostronny) - poziomy (dwustronny) 
  Układ ewidencyjny kosztów 
- Układ rodzajowy – układ porównawczy - Układ podmiotowy – układ kalkulacyjny RZiS  Kraj Układ pionowy, dwustronny  Układ rodzajowy, podmiotowy 
Australia 
Pionowy 
Podmiotowy 
Francja 
Dwustronny 
Rodzajowy 
Niemcy 
Pionowy 
Głównie rodzajowy Paweł Czudecki Rachunkowość – wykład  str. 2 
Włochy 
Pionowy 
Rodzajowy 
Japonia 
Pionowy 
Podmiotowy 
Hiszpania 
Dwustronny 
Rodzajowy 
Wlk. Brytania 
Pionowy 
Podmiotowy 
USA 
Pionowy 
Podmiotowy 
 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Przez politykę rachunkowości (politykę bilansową) można rozumied zasądę, konkretne prawidła, metody, konwencje, reguły i praktyki przyjęte przez jednostkę gospodarczę przy sporządzaniu i prezentacji sprawozdao finansowych (bilansu). Politykę bilansową jednostki gospodarczej prowadzi zarząd, przy jej wyborze powinien kierowad się następującymi zasadami: 
  Ostrożnością   Przewagą treści nad formą   Istotnością 
 
  Prowadzenie polityki rachunkowości możliwe jest ze względu na wykorzystywanie w 
przepisach prawnych pewnych możliwości dotyczących różnych wyborów w zakresie  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz