Rynek zysków i strat

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek zysków i strat - strona 1

Fragment notatki:

WARIANT PORÓWNAWCZY
WARIANT KALKULACYJNY
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
B. Koszty działalności operacyjnej
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
C. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)
C. ZYSK/STRATA BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)
D. Koszty sprzedaży
E. Koszty ogólnego zarządu
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)
D. Pozostałe przychody operacyjne
G. Pozostałe przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne
H. Pozostałe koszty operacyjne
F. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)
I. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)
G. Przychody finansowe
J. Przychody finansowe
H. Koszty finansowe
K. Koszty finansowe
I. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)
L. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)
Zyski nadzwyczajne
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
K. ZYSK/STRATA BRUTTO (I +/-J)
N. ZYSK/STRATA BRUTTO (L +/-M)
L. Podatek dochodowy
O. Podatek dochodowy
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku(zwiększenie strat)
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku(zwiększenie strat)
N. ZYSK/STRATA NETTO (K-L-M)
R. ZYSK/STRATA NETTO (N-O-P)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz