Obliczanie wyniku finansowego różnymi sposobami

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obliczanie wyniku finansowego różnymi sposobami - strona 1

Fragment notatki:

Ustalanie wyniku finansowego w układzie porównawczym: Koszty rodzajowe
Wynik finansowy
Przychody ze sprzedaży produktów
2
2
1
1
Koszty wytworzenie sprzedanych wyrobów, koszty zarządu, koszty sprzedaży
Rozliczenie kosztów
3
3 Koszty rodzajowe 6
5
5
6
Koszt własny obrotów wewnętrznych
Obroty wewnętrzne
4
4
7
7
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
8
8
9
9
Obliczanie wyniku finansowego metodą statystyczną (wariant porównawczy) :
(+) przychody ze sprzedaży produktów
(+) przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
(-) koszty według rodzaju
zmiana stanu produktów
(-) zmniejszenie stanu produktów lub (+) zwiększenie stanu produktów
(+) obroty wewnętrzne
(-) wartość sprzedanych towarów i materiałów (=) wynik ze sprzedaży (+) pozostałe przychody operacyjne
(-) pozostałe koszty operacyjne (=) wynik z działalności operacyjnej (+) zysk nadzwyczajny
(-) strata nadzwyczajna (=) wynik brutto (-) obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego (=) wynik netto

(…)


9
9
Obliczanie wyniku finansowego metodą statystyczną (wariant porównawczy):
(+) przychody ze sprzedaży produktów
(+) przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
(-) koszty według rodzaju
zmiana stanu produktów
(-) zmniejszenie stanu produktów lub (+) zwiększenie stanu produktów
(+) obroty wewnętrzne
(-) wartość sprzedanych towarów i materiałów
(=) wynik ze sprzedaży
(+) pozostałe przychody
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz