Rachunkowość - operacje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość - operacje - strona 1

Fragment notatki:

Omówione zagadnienia są następujące. Zasady ewidencji majątku trwałego. Finansowy majątek trwały. Inwestycje.

TREŚĆ OPERACJI
Wn
Ma
Zakup środków trwałych
Fa VAT za zakupiony środek trwały
Rozliczenie Zakupu
Rozrachunki z dostawcami
Przyjęcie zakupionego środka trw. na podst. OT
Środki trwałe
Rozliczenie zakupu
Przeksięgowanie VAT-u
Rozrachunki z tyt. VAT
Rozliczenie zakupu Nieodpłatne otrzymanie środków trwałych (darowizna)
R-k uproszczony
Środki trwałe
Pozostałe przychody operacyjne
Dowód OT dot. nieodpł. otrzymania śr. trw.
Środki trwałe
Fundusze zasadnicze
Ewidencja sprzedaży środków trwałych
Wyksięgowanie umorzenia środków trwałych
Umorzenie środków trwałych
Środki trwałe
Faktura VAT za sprzedane środki trwałe
Rozrachunki z odbiorcami
Pozostałe przychody operacyjne
+ Rozrachunki z tytułu VAT
Wartość netto wydanych środków trwałych
Pozostałe koszty operacyjne
Środki trwałe
Wydano materiały z magazynu (Rw)
Zużycie materiałów i energii 402
Materiały 310
Produkcja podstawowa 501
Rozliczenie kosztów 490
Opłacono gotówką ogłoszenie w gazecie (Kw)
Reprezentacja i reklama 407
Kasa 100
Produkcja podstawowa 501
Rozliczenie kosztów 490
Sprzedano z gotówkę wyroby gotowe (Rach.up)
Kasa 100
Sprzedaż produktów 700
Wydano sprzedane produkty z magazynu po koszcie własnym (Wz)
Koszt własny sprzedanych produktów 701
Produkty gotowe 601
Odpisano przedawnione zobowiązania (Pk)
Rozrachunki z dostawcami 210
Pozostałe przychody operacyjne 760
Bank naliczył odsetki od wkładów na rachunkach bankowych (WB)
Rachunki bankowe 131
Przychody finansowe 750
Opłacono gotówką koszty postępowania sądowego (Kw)
Pozostałe koszty operacyjne 761
Kasa 100
Sporządzono listę płac - płace brutto
Wynagrodzenia 405
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 231
Produkcja podstawowa 501
Rozliczenie kosztów 490
Naliczono składki ZUS od listy płac - 50% (Pk)
Świadczenia na rzecz pracowników 406
Inne rozrachunki publiczno-prawne 223
Produkcja podstawowa 501
Rozliczenie kosztów 490
Sprzedano odbiorcy wyroby gotowe (Rach.up.)
Rozrachunki z odbiorcami 200
Sprzedaż produktów 700
Wydano sprzedane produkty z magazynu po koszcie własnym (Wz)
Kopszt własny sprzedanych produktów 701
Produkty gotowe 601
Otrzymano fakturę za energię elektryczną
Zużycie materiałów i energii 402
Rozrachunki z dostawcami 210
Produkcja podstawowa 501
Rozliczenie kosztów 490
Otrzymano od emitenta odsetki od posiadanych obligacji (WB)


(…)

… koszty operacyjne 761
Kasa 100
Otrzymano nieodpłatnie nowy środek trwały - darowizna (OT)
Środki trwałe 010
Pozostałe przychody operacyjne 760
Bank potrącił odsetki od kredytów bankowych (WB)
Koszty finansowe 751
Rachunki bankowe 131
Pracownik przedstawił rachunek kosztów podróży służbowej
Podróże służbowe 408
Inne rozrachunki z pracownikami 223
Produkcja podstawowa 501
Rozliczenie kosztów 490
Zapłacono…
… trwałe 010 Wart.pocz.śr.
Pozostałe kosz. oper. 761 Wart.pocz.śr.--Dot.umorzenie
Koszty likwidacji śr.tr. opłacone z kasy (R-k)
Pozostałe koszty operacyjne 761
Kasa 100
Moje Wypłacenie zaliczki pracownikom na podróż służbową
Inne rozrachunki z pracownikami 232
Kasa 100
Pracownik przedłożył rachunek kosztów podróży służbowej
Reprezentacja i reklama 407
Inne rozrachunki z pracownikami 232
Prac. dokonał…

Kasa 100
Wypłata pracownikowi zaliczki na podróż służbową (Kw)
Inne rozr. z pracownikami 232
Kasa 100
Rachunek kosztów podróży służbowej od pracownika
Podróże służbowe 407
Inne rozr. z pracownikami 232
Rozliczenie z zaliczki pracownika - wpłata do kasy (Kp)
Kasa 100
Inne rozr. z pracownikami 232
Przekazanie do budżetu zobowiązań podatkowych (WB)
Rozrachunki z tytułu podatków 222
Rachunki bankowe 131…
… dostawcy II (WB)
Rozrachunki z dostawcami
Rachunki bankowe
Dostawca II
WYNIK FINANSOWY
Koszty rodzajowe (Koszty wg rodzajów Ma)
Przychody ze sprzedaży (Sprzedaż produktów 700 Wn)
Różnica stanów produktów (Rozliczenie kosztów rodzajowych 490 Ma)
Przychody finansowe (Przychody finansowe 750 Wn)
Pozostałe koszty operacyjne (Pozostałe koszty operacyjne 761 Ma)
Pozostałe przychody operacyjne (Pozostałe…
… ostatecznego rozliczenia zaliczki pobranej na koszty podróży
Kasa 100
Inne rozrachunki z pracownikami 232
Otrzymano rachunek za dzierżawę pomieszczeń
Pozostałe koszty rodzajowe 409
Rozrachunki z dostawcami 202
Wydano materiały na cele reprezentacyjne
Reprezentacja i reklama 407
Materiały 310
Koszty zarządu 550
Rozliczenie kosztów rodzajowych 490
Otrzymano fakturę za naprawę urządzeń
Usługi obce 403…
… bankowe 131
Rozrachunki z odbiorcami 201
KKP Odbiorca II
Otwarto akredytywę dla dostawcy D (WB)
Akredytywy 133
Rachunki bankowe 131
Wypłacono dostawcy D z akredytywy (WB)
Rozrachunki z dostawcami 202
Akredytywy 133
KKP Dostawca D
Odbiorca III uregulował należność przelewem (WB)
Rachunki bankowe 131
Rozrachunki z odbiorcami 201
Wykupiono weksel własny w terminie (WB)
Zobowiązania wekslowe 203
Rachunki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz