Księgowanie na kontach T-owych - przykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2436
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Księgowanie na kontach T-owych - przykłady - strona 1 Księgowanie na kontach T-owych - przykłady - strona 2 Księgowanie na kontach T-owych - przykłady - strona 3

Fragment notatki:

Czeki obce bez pokrycia w-n: inne rozrachunki ma: inne sr pieniezne
Dodatnia roznica miedzy cena rzeczywista a ewidencyjna wn: odchylenia od cen ewidencyjnych materialow ma: rozliczenie zakupu
Dodatnie roznice kursowe dot sr pienieznych w walutach obcych w-n: rach. Bankowe ma: przychody finansowe
Dodatnie roznice kursowe w-n: kasa ma: przychody finansowe
Dokonano odpisow amortyzacyjnych sr. Trwalych : w-n: amortyzacja ma: umorzenie sr. Trwalych
Dyskonto otrzymane przy przyjeciu weksla w-n: inne sr pieniezne ma: przychody finansowe
Faktura dostawcy wn: rozliczenia zakupu ma: RzOiD
Falszywe znaki pieniezne zatrzymane przez policje lub bank w-n: rozliczennie niedoborow i nadwyzek ma: kasa
Kapitalizacja naleznych odsetek od krotkoterminowych pap dluzniczych w-n: PW pzrzeznaczone do obrotu ma: przychody finansowe
Koszty inw. Rozliczane na podstawie faktury VAT: w-n: inwestycje ma: rozliczenie zakupu
Koszty inwestycji bez efektu gospodarczego: w-n: pozostale koszty operacyjne ma: inwestycje
Koszty robot, dostaw i uslug inwestycyjnych wg obcych rach uproszcz.: w-n: Inwestycje ma: RzDiO
Koszty zakupu fakturowane z materialami, towarami(transport itp.) wn: uslugi obce ma: rozliczenie zakupu
L ista wynagrodzeń pracowników firmy (PK): a)wynagrodzenia brutto: wn: Wynagrodzenia: ma: Rozrachunki Z Tytułu Wynagrodzeń b)zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych: wn: Rozrachunki Z Tytułu Wynagrodzeń ma: Inne Rozrachunki Publiczno-Prawne c)potrącenia różne(np. PZU): wn: Rozrachunki Z Tytułu Wynagrodzeń ma: Inne Rozrachunki
Na skutek pozaru ulegly zniszczeniu sr. Trwale( war. Pocz - umorzenie): w-n: straty nadzwyczajne ma: sr. Trwale
Na skutek zdarzenia losowego zniszczone zostaly materialy: w-n: straty nadzwyczajne ma: materialy
Naliczone odsetki od srodkow na rach. Bankowych dzialalnosci gosp w-n: rach. Bankowe ma: przychody finansowe
Naliczone odsetki od srodkow na rach. Bankowych ZFSS w-n: rach. Bankowe ma: fundusze specjalne
Naliczono i zaksięgowano miesięczne zużycie środków trwałych: wn: Amortyzacja ma: Umorzenie Środków Trwałych
Naliczono odsetki i prowizje od kredytow i pozyczek na inne cele w-n: koszty finansowe ma: rach. Bankowe
Naliczono odsetki i prowiz je od kredytow i pozyczek na inwestycje w realizacji w-n: inwestycje ma: rach. Bankowe
Niedobory gotowki w kasie wn: rozl niedob i nadwyzek ma: kasa
Niedobory i szkody spowodowane przyczynami uzasadniajacymi ich powstanie wn: pozostale koszty operacyjne ma rozl niedob i nadwyzek
Niedobory i szkody spowodowane zdarzeniami losowymi

(…)

… przelewem prenumeratę czasopism na następny rok: wn: RMK ma: Rachunki Bankowe wn: Pozostałe Koszty Rodzajowe ma: Rozliczenie Kosztów Rodzajowych
Otrzymane kary, odszkodowania, grzywny i darowizny w-n: rach. Bankowe ma: pozostale przychody operacyjne
Otrzymane kredyty bankowe w-n: rach. Bankowe ma: kredyty bankowe
Otrzymane pozyczki wn: rach bankowe lub kasa ma: pozyczki
Otrzymano czeki obce na pokrycie naleznosci w-n: inne sr pieniezne ma: RzOiD
Otrzymano fakturę VAT od dostawcy A: wn: Rozliczenie Zakupu(kwota łączna) ma: RzDiO(kwota łączna) a)zaksięgowano i rozliczono koszty transportu: wn: Usługi Obce ma: Rozliczenie Zakupu wn: RMK ma: Rozliczenie Kosztów Rodzajowych b)zaksięgowano VAT wn: Rozrachunki Z Tytułu VAT ma: Rozliczenie Zakupu c)zaksięgowano odchylenia od cen ewidencyjnych towarów: wn…
…) ma: Rozrachunki Z Tytułu VAT(VAT)
Zaciagnieto kredyt: w-n: rachunki bankowe ma: kredyty bankowe
Zaksiegowanie naleznosci na poczet zobowiazan podatkowych wn: inne roz pub-prawne ma: inne roz pub-prawne
Zaksiegowanie skladek na fundusz pracy, itp wn: swiadczenia na rzecz pracownikow ma: inne roz pub-przwne
Zaksiegowanie skladek ZUS wn: swiadczenia na rzecz pracownikow ma: inne roz pub-prawne
Zaksiegowano…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz