Ustalanie wyniku finansowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustalanie wyniku finansowego  - strona 1 Ustalanie wyniku finansowego  - strona 2 Ustalanie wyniku finansowego  - strona 3

Fragment notatki:


Rachunkowość Wykład VI I Wynik na działalności finansowej Przychody finansowe, czyli m.in.:
Otrzymane i należne dywidendy od udziałów i akcji
Odsetki od aktywów finansowych (lokat bankowych, udzielonych pożyczek, otrzymanego dyskonta od weksli, itp.) Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji, itp.
Koszty finansowe, czyli m.in.:
Zapłacone i naliczone odsetki od zobowiązań finansowych (kredytów, pożyczek, zobowiązań)
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji, itp.
Kształtowanie wyniku na działalności finansowej przedstawia formuła: Przychody finansowe
-
Koszty finansowe
=
Wynik na działalności finansowej
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Straty i zyski nadzwyczajne
Powstają na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia
Poza działalnością operacyjną jednostki
I nie są związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia
Straty nadzwyczajne Straty spowodowane działaniami siły wyższej (powódź, pożar, huragan, itp.), skutki usuwania działań sił losowych Zyski nadzwyczajne Uzyskane odszkodowania i gratyfikacje otrzymane w związku z wystąpieniem strat nadzwyczajnych
Kształtowanie wyniku zdarzeń nadzwyczajnych przedstawia formuła: Zyski nadzwyczajne
-
Straty nadzwyczajne
=
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Wynik finansowy netto Suma wyników z poszczególnych rodzajów działalności stanowi ostateczny wynik (zysk lub stratę) netto
Zysk brutto, czyli dodatni wynik brutto jest podstawą do ustalenia kwoty podatku dochodowego (traktowanego jako obowiązkowe obciążenie osiągniętego zysku)
Różnica między zyskiem brutto a kwotą podatku dochodowego stanowi zysk netto
Wynik finansowy netto Wynik ze sprzedaży +/- wynik na działalności pozaoperacyjnej
Wynik na działalności operacyjnej +/- wynik na działalności finansowej
Wynik na działalności gospodarczej +/- wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Wynik brutto - podatek dochodowy
Wynik netto Dodatni wynik brutto, czyli zysk brutto jest podstawą do ustalenia kwoty podatku dochodowego (traktowanego jako obowiązkowe obciążenie osiągniętego zysku). Różnica między zyskiem brutto a kwotą podatku dochodowego stanowi zysk netto.
Wynik brutto

(…)


Wynik brutto na sprzedaży
-35.000
3.
Wynik brutto na sprzedaży
34.000
4.
Koszty działalności podstawowej - koszty handlowe
-10.000
5.
Koszty ogólnego zarządu
-12.000
6.
Wynik na sprzedaży
12000
7.
Pozostałe przychody operacyjne
-
8.
Pozostałe koszty operacyjne
-1000
9.
Wynik z działalności operacyjnej
11000
10.
Przychody finansowe
-
11.
Koszty finansowe
-600
12.
Wynik z działalności gospodarczej
10.400…
… między zyskiem brutto a kwotą podatku dochodowego stanowi zysk netto.
Wynik brutto
- zaliczki na podatek dochodowy
Wynik netto
Wynik brutto ustalany jest od początku roku narastająco sposobem kalkulacyjnym.
Na zakończenie poszczególnych okresów sprawozdawczych dochodzi do porównania:
Sumy zaliczek na podatek dochodowy wpłaconych do budżetu z
Kwotą podatku należnego do wpłaty na koniec okresu
W wyniku porównania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz