Pozostałe koszty i przychody operacyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pozostałe koszty i przychody operacyjne - strona 1

Fragment notatki:

Pozostałe koszty i przychody operacyjne. Obok podstawowej działalności oraz działalności polegającej na dokonywaniu operacji finansowych w jednostkach gospodarczych może wystąpić ponoszenie innych kosztów i uzyskiwanie przychodów nie związanych z główną działalnością firmy.
Do pozostałych przychodów zalicza się: -przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego,
-przychody z likwidacji środków trwałych,
-dotacje, czyli dopłaty do sprzedaży,
-otrzymane kary, grzywny o odszkodowania nie związane z nieterminową regulacją należności, otrzymane darowizny,
-odpisanie przedawnionych lub umorzonych zobowiązań.
Pozostałe przychody operacyjne ujmuje się zgodnie z zasadą ostrożności, czyli wykazuje się je wówczas, gdy zostały osiągnięte lub zrealizowane.
Pozostałym przychodom towarzyszą określone koszty: -wartość sprzedanych składników majątku trwałego (wartość netto środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, cenę nabycia lub koszt wytworzenia inwestycji),
-wartość netto oraz koszty likwidacji środków trwałych,
-wartość odpisanych inwestycji rozpoczętych, które nie dały zamierzonego efektu gospodarczego, -utworzenie rezerw na należności lub spodziewanie straty,
-odpisane przedawnione, umorzone lub nieosiągalne należności,
-zapłacone kary, grzywny i odszkodowania nie związane z nieterminową regulacją zobowiązań lub stratami losowymi,
-przekazane darowizny.
Operacje, dotyczące przychodów, ujmuje się na stronie Ma konta „Pozostałe przychody operacyjne”. Ewidencja wymienionych kosztów następuje po Wn konta „Pozostałe koszty operacyjne”. W odniesieniu do operacji sprzedaży składników majątku trwałego można wydzielić subkonta: „Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego” i „Wartość sprzedanych składników majątku trwałego”. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz