Koszty zwykłej działalności- ćwiczenia 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koszty zwykłej działalności- ćwiczenia 3 - strona 1

Fragment notatki:

21.11.2012
Ćwiczenia 3
Koszt własny - koszty zwykłej działalności operacyjnej, (definicja z wykładu)
Koszt - definicja z ustawy o rachunkowości, definicja obejmuje koszty i straty, dotyczy wszystkich kosztów
Do kosztów własnych zaliczamy koszty zarządu i sprzedaży
Nakład - zużycie, wyrażone w jednostkach naturalnych
Koszty - wyrażone wartościowo nakłady (najprostsza definicja)
Wydatek - wypływ gotówki
Wydatki - zadysponowane sumy pieniężne:
Zaangażowane (zobowiązanie),
Lub wydatkowane (wypływ gotówki).
Generalnie wszystkie koszty pociągają za sobą wydatki (z wyjątkiem amortyzacji).
Wydatek:
Może poprzedzać powstanie kosztu,
RMK czynne - wydatek wcześniej niż koszt
Może nastąpić równocześnie z kosztem
W tym samym momencie - Np zakup materiałów biurowych
albo po poniesieniu kosztu
RMK bierne - wydatek później niż koszt
Nie każdy wydatek jest kosztem:
Np. opłacenie podatku dochodowego
Zapłata raty kredytu
Wypłata dywidend
Straty - nieekwiwalentne, niecelowe, nieuzasadnione zużycie
Koszty podstawowej działalności - w ujęciu kalkulacyjnym i porównawczym
Pozostałe Koszty Operacyjne - przykłady:
Odpisy aktualizujące należności
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Zapłacone kary
Koszty Finansowe:
Odsetki
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Koszty bezpośrednie - można je przyporządkować na podstawie dokumentów do danego wyrobu.
Koszty zmienne - zmieniają się wraz z wielkością produkcji
Koszty skokowo-stale (względnie stale), koszty semi-zmienne - stałe do osiągnięcia pewnej wielkości produkcyjnej
Koszty uznaniowe - w zależności od tego jak przyjmiemy, takie będą
Robocizna - przypada na konkretny produkt
1
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz