Ujęcie rezerw w księgach rachunkowych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ujęcie rezerw w księgach rachunkowych-opracowanie - strona 1 Ujęcie rezerw w księgach rachunkowych-opracowanie - strona 2 Ujęcie rezerw w księgach rachunkowych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

REZERWY W RACHUNKOWOŚCI
WYKŁAD 4 15.03.2011
Ujęcie rezerw w księgach rachunkowych
Wszystkie rezerwy tworzy się na ustalony okres, po upływie którego musi nastąpić wykorzystanie lub rozwiązanie rezerwy. Wykorzystanie lub rozwiązanie rezerwy są rozwiązaniami alternatywnymi , co oznacza ze jeżeli rezerwa nie została wykorzystana to musi po upływie danego okresu zostać rozwiązana.
Ewidencja rezerw obejmuje etap
Utworzenia rezerwy,
Wykorzystania rezerwy lub/i,
Rozwiązania rezerwy niewykorzystanej.
Rezerwy tworzy się w ciężar (art. 35d ust 2)
Pozostałych kosztów operacyjnych
Kosztów finansowych
Strat nadzwyczajnych
Rezerwy tworzy się także w ciężar:
Podatku dochodowego
Kapitału z aktualizacji wyceny
Wynika finansowego z lat ubiegłych
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów będące rezerwami tworzy się w ciężar kosztów podstawowej działalności operacyjnej.
Rozwiązanie rezerwy Na skutek wykorzystania
Zwiększenie zobowiązań
Na skutek niewykorzystania zwiększenie:
Pozostałych przychodów operacyjnych
Przychodów finansowych
Zysków nadzwyczajnych
Rozrachunki z Rezerwy na… Pozostałe koszty operacyjne
2 1a
Pozostałe przychody Koszty finansowe
operacyjne
1b
3a
Straty nadzwyczajne
Przychody finansowe 1
3b
Kapitał z aktualizacji wyceny
1d
Zyski nadzwyczajne
3c 1f
3 d,f
Podatek dochodowy
1e
3e
Rozliczenie wyniku finansowego
1g
3g
Objaśnienia do schematu:
1. Utworzenie rezerwy na zobowiązania związane z:
a) działalnością operacyjną,
b) działalnością finansową,
c) zdarzeniami nadzwyczajnymi,
d) zaniechaniem lub utratą zdolności do kontynuowania
działalności,
e),f) z tytułu odroczonego podatku dochodowego ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz