Pedeutologia

note /search

Subdyscypliny pedagogiczne

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Psychologia ogólna
Pobrań: 2205
Wyświetleń: 7840

i kocepcji teoretycznych pedeutologia  badanie nad nauczycielem 7) kryterium instytucjonalne  bada...

Co jest przedmiotem pedagogiki

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Pedagogika ogólna
Pobrań: 2023
Wyświetleń: 8043

specjalna, ·      pedagogika porównawcza, ·      pedagogika systemów oświatowych, ·      pedeutologia...

Pedagogika ogólna

  • Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
  • Pedagogika ogólna
Pobrań: 1519
Wyświetleń: 8617

zagadnień kształcenia, samokształcenia i wychowania młodzieży pracującej i dorosłych. Pedeutologia - Dział...

Pedagogika - samokształcenie

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
  • Pedagogika
Pobrań: 413
Wyświetleń: 5341

, sportu czasu wolnego, pedeutologia) AD 3 ( teoretyczna, praktyczna, prakseologiczna, humanistyczna...

Pojęcia pedagogiczne- pedagogika

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Pedagogika
Pobrań: 553
Wyświetleń: 4179

przedstawiające doświadczenia poszczególnych szkół lub nauczycieli itd. Pedeutologia (pedeutez - nauczyciel...