Pedagogika - samokształcenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 413
Wyświetleń: 5362
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pedagogika - samokształcenie - strona 1

Fragment notatki:


W niniejszym dokumencie zostały opisane takie zagadnienia jak: pedagogika, kształcenie, samokształcenie, edukacja, krytyczne myślenie, praktyka edukacyjna, dyskursy edukacyjne,
typy dyskursów, procesy edukacyjne. Kolejnym tematem który doczekał się szerszej charakterystyki są kryteria samodzielności pedagogiki oraz struktura pedagogiki, jej podstawowych i szczegółowych nauk pedagogicznych. Piąty wykład dotyczy instytucji i środowiska wychowawczego na 3 poziomach społecznych. Kolejne pojęcia które pojawiają się w notatce to: stosunek wychowawczy, legitymizacja, identyfikacja, instytucjonalizacja, internalizacja. Następny wykład zawiera informacje na temat podstawowej komórki społecznej, czyli rodziny, jej funkcji i modeli. Oprócz tego w dokumencie krótko scharakteryzowano też rodzaje patologii, w tym: dewiację klasyczna, wycofanie się z życia społecznego, wykluczenie społeczne oraz bunt. W dokumencie znajdują się także zagadnienia: interakcjonizm społeczny, teoria konfliktu, wiedza potoczna i naukowa, środowisko wychowawcze, diagnoza, podmiotowość, proces wychowania, autorytet.

PEDAGOGIKA
Wykład 1 (03.03.2010r.)
Pedagogika - nauka o edukacji, zwana nauką o wychowaniu, zwłaszcza w pedagogice niemieckiej; - kształcenie, wychowanie i samokształcenie
Kształcenie - osiągnięcie, zdobywanie umiejętności
Samokształcenie - przygotowanie do samodzielnego życia
Edukacja - ogół oddziaływań międzygeneracyjnych formujących czynności życiowe człowieka ( intelektualne, manualne, ruchowo-motoryczne, estetyczne, artystyczne, ruchowe, społeczne, emocjonalne, empatii) w celu ukształtowania z niego jednostkę świadomą, dojrzałą i zdolną do krytycznego myślenia (obrona własnych stanowisk, postanowienie, racji) człowieka jest rozumiana jako wychowanie do oporu i czynienia tego co słuszne.
Krytyczne myślenie (asertywność) - przedstawienie własnych racji i umiejętność przeciwstawiania się czyli powiedzenia NIE!
Wtedy wychowanie człowieka jest rozumiane jako wychowanie do oporu czyli czynienie tego co słuszne.
Ćwiczenie 1 (03.03.2010r.)
Pedagogika
Edukacja
Środowisko zachowawcze
Podmiotowość
Diagnoza
Literatura:
1) Pedagogika, podr. akademicki t. II, Kwieciński, Śliwerski
2)Pedagogika ogólna, Hejnicka, Bezwińska
Referaty:
Wychowanie w edukacji człowieka (np. dzieciństwo, dorosłość)
Kształcenie w edukacji człowieka
Pedagogika jako nauka współpracująca z innymi naukami
Ideologie wychowania
Społeczne warunkowania w edukacji
Środowiska wychowawcze człowieka (rodzina, rówieśnicy, szkoła, instytucje poza szkolne)
Media e edukacji człowieka
Zbieranie danych w badaniach pedagogicznych
Rola autorytetów w edukacji człowieka
Kompetencje pedagoga (zawodowe, praktyczno-moralne , techniczne, komunikacyjne)
Wykład 2 (10.03.2010)
Przedmiotem pedagogiki jest edukacja. Edukacja jako procesy i dyskusje
Praktyka edukacyjna - są to podmioty, które stanowią społeczny sens edukacji (rodzina, politycy, agenty władzy, media)
Pedagogika zajmuje się procesami edukacyjnymi i dyskursami.
Dyskursy edukacyjne:
Dyskurs - w znaczeniu dosłownym wielokierunkowy ruch, bieg z jednego miejsca w inne w znaczeniu przenośnym omawianie, dyskusja, wypowiedź operująca argumentacją. Dyskurs jest wtedy gdy nie jest jednomyślny, operujemy racjami przeciwnymi.
Typy dyskursów:
dyskurs jako obecny w szkole gatunek „mowy”
dyskurs jako zdarzenie interakcyjne.
dyskurs jako typ wypowiedzi, wytwarzania wiedzy o edukacji w określonych warunkach historycznych.


(…)


Przedmiot badań - wychowanie, edukacja
Ad.3
Pedagogika - dziedziny podstawowe i szczegółowe
PODSTAWOWE:
ogólna pedagogika
historia
teoria wychowania
teoria kształcenia (dydaktyka)
SZCZEGÓŁOWE - nawiązuje silnie do praktyki i są związane z:
rodzajem działalności
konkretną instytucją
wiekiem wychowanków
normatywnością rozwoju
Ad. 4
Opiera się na empirycznej analizie edukacji świata. Korzysta z psychologii i kształtologii.
Wykład 4 (24.03.2010)
PEDAGOGIKA - STRUKTURA
PODSTAWOWE NAUKI PEDAGOGICZNE:
Tradycyjnie wyznaczany obszar badań w którym wytwarzana jest teoretyczna wiedza o największym stopniu ogólności. Są nimi:
PEDAGOGIKA OGÓLNA - jest wstępem do pedagogiki podstawowej edukacji.
TEORIA WYCHOWANIA - pedagogiczna, analizują koncepcje, doktryny, programy.
TEORIA KSZTAŁCENIA (dydaktyka) - uczenie…
… z normatywnością rozwoju (zdolności, specjalna, digofrenopedagogika, tyflopedagogika, surdopedagogika)
Aktywność twórcza podmiotów pedagogicznych (porównawcza, historyczna, okresów historycznych)
Koncepcja, autorskie programy, nurty prądy pedagogiczne
AD 1 ( prenatalna, małego dziecka, przedszkolna, wczesnoszkolna, szkolna, szkoły średniej, szkoły wyższej, andragogika, gerontopedagogika)
AD 2 (społeczna, rodziny, szkoły, pracy, zawodowa, penitencjarna, artystyczna, sportu czasu wolnego, pedeutologia)
AD 3 ( teoretyczna, praktyczna, prakseologiczna, humanistyczna, normatywna, praktyka oświaty)
AD 6 Steinera (walorofska) krytyczna, emancypacyjna, feministyczna, ekologiczna, postmodernizm, Gestalt, Chontesorii, Frecneta, Korczaka)
Problem wspólnych, a problemy krzyżujących się pól badawczych:
- wytwarzania wiedzy…
… się ze zdaniem np. grupy (identyfikacja) - społeczeństwo, norm, wartości, wzorów
EKWILIBRUM
(Wykład 14.04.2010)
RODZINA - podstawowe środowisko wychowawcze, najszybciej i najdłużej
Patologia (trauma) - chcemy zerwać z korzeniami rodzinnymi.
hobitus - rodzina go wytwarza
Im mniej zaufania tym więcej totalitaryzmu
FUNKCJE RODZINY:
Prokreacyjna
Światopoglądowa
Religijna Materialna (finansowa podpora) Socjalno…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz