Pedeutologia nurty

Nurty w antypedagogice - opracowanie

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Dariusz Zając
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 364

nurty w antypedagogice rewolucyjno-konstentacyjny radykalnie – emancypacyjny romantyczno...

Dwa nurty filozofii

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1470

DWA NURTY FILOZOFII(dwie linie): Dwa zasadnicze nurty wykrystalizowały się już w Starożytności...

Psychologia kształcenia - prezentacja

 • Uniwersytet Gdański
 • Dr Adam Jagiełło-Rusiłowski
 • Psychologiczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością sensoryczną
Pobrań: 63
Wyświetleń: 609

naukowych, rola multimedialnych środków przekazu, nurty: trenera i eksperta, style nauczania (Mietzel)....

Pedagogika - samokształcenie

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
 • Pedagogika
Pobrań: 287
Wyświetleń: 4718

(porównawcza, historyczna, okresów historycznych) Koncepcja, autorskie programy, nurty prądy pedagogiczne AD 1...

Subdyscypliny pedagogiczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia ogólna
Pobrań: 805
Wyświetleń: 3157

i kocepcji teoretycznych pedeutologia  badanie nad nauczycielem 7) kryterium instytucjonalne  bada...