Komplet wykładów - Pedeutologia

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komplet wykładów - Pedeutologia - strona 1 Komplet wykładów - Pedeutologia - strona 2 Komplet wykładów - Pedeutologia - strona 3

Fragment notatki:

PEDEUTOLOGIA (W) A. Cichocki
14.10.13 Wykład 1 28.10.13 Wykład 2
NAUKA O NAUCZYCIELU I ZAWODZIENAUCZYCIELSKIM, JAKO ZBIOROWOŚĆ
JAKO NAUKA - odwołuje się do ontologii badanego przedmiotu i z niej wyprowadza własną metodę badawczą. Metoda jest funkcją problemu i właściwości ontycznych przedmiotu badań.
Relacyjność - nauczyciel zawsze w określonej relacji z uczniem, jako podmiotem wychowania poza tym układem nauczyciel, jako przedmiot badań nie istnieje. Monolog - uczeń pełni rolę słuchacza, nauczyciel - władca, autokrata
Dialog - uczeń i nauczyciel zajmuje pozycję naprzeciwko siebie, są partnerami
Dialogiczność - nauczyciel i uczeń obok siebie, współbycie, partnerstwo
Oporność - wobec parametrów i wskaźników liczbowych (należy je rozpatrywać w kategoriach np. obserwacji wnętrza
Potencjalność - nauczyciel jest wiecznym uczniem/ dóbr i wybór własnej orientacji życiowej
Nieprzewidywalność - zachowania nie da się w pełni wytłumaczyć
Istnieją w konflikcie zawieszenie i niepewności - ciągłe Dylematy np. dyscyplina czy swoboda
JAKO REFLEKSJA FILOZOFICZNA - nawiązuje do źródeł wywodzących się z filozoficznych pytań o człowieka i jego miejsce w świecie.
JAKO WIEDZA O NAUCZYCIELU - wiedzę określa jako zespół przekonań i przeświadczeń zobiektywizowanych i utrwalonych w społecznej świadomości. FORMY PYTAŃ BADAWCZYCH:
Osobowość badawczą nauczyciela.
Jakość i sprawności kompetencji nauczyciela.
O prawomocności ingerencji badawczych N.
Ujmowanie roli władzy w pracy N. NAUCZYCIEL, JAKO NARZEDZIE POLITYKI KULTURY
Współdziałanie z innymi naukami: (Podział S. Wołoszyna)
nurt prakseologiczny
- badania historyczno - porównawcze
- badania psychologiczno - pedagogiczne: nad zdolnością nauczyciela do pracy. Interpretowane stosunki nauczyciel - uczeń - badanie socjologiczno - pedagogiczne nad nauczycielem  pozycja społeczna nauczyciela, rola i funkcja N. - badanie nad efektywnością pracy nauczyciela - co zrobić żeby nauczyciele byli skuteczni nurt ekonomiczno - prawny  jakie N ma prawa, powinności
nurt korporacyjny  zajmuje się problemami i obroną n nauczycieli, organizacje nauczycieli. ROZWÓJ PEDEUTOLOGII I JEJ MIEJSCE W STRUKTURZE NAUK PEDAGOGICZNYCH:
Pedeutologia - nauka o nauczycielu i jego zawodzie, stanowi ważną subdyscyplinę pedagogiki, która coraz bardziej się usamodzielnia. Liczy około 100 lat.

(…)


Talent pedagogiczny w ujęciu - Zygmunta Mysłakowskiego (kontaktowość). Stefana Szumana (czym nauczyciel dysponuje i co ma do rozdania) Zdolności sugestywne” Mieczysława Kreutza, (które są w stanie uruchomić potencjalne właściwości osobowościowe nauczyciela) Stefan Baley - „zdolność wychowawcza”
Maria Grzegorzewska - idea służby dziecku, nauczyciel wyzwalający i nauczyciel hamujący

WSPÓŁCZYNNIK PERSOLALISTYCZNY w myśli Bogdana Suchodolskiego - jako wzmocnienie roli podmiotu w przyswajaniu i kształtowaniu świata - egzystencja nauczyciela jako praktykowanie postawy humanistycznej. Nauczyciel, jako współtwórca struktury duchowej podmiotu - Bogdan Nawroczyński
Nauczyciel, jako mistrz samego siebie w poglądach filozoficzno- pedagogicznych Jana Legowicza Kultura duchowa nauczyciela w stanowisku pedagogicznym…
…, ale też motywowanie dzieci do pracy, kształtowanie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości...
30.01.14
na egz z ćwiczeń:
Modele, Koncepcje kształcenia (wg Kwiatkowskiej)
Lewowicki: modele (5)
Artur Combs: koncepcja (chyba) realistyczna model o stawaniu się nauczycielem HUMANISTYCZNA KONCEPCJA A.W. COMBSA
Założenia teoretyczne
Trzy zasady psychologii humanistycznej Zachowanie człowieka jest bezośredim…
… pedagogiczną musi posiadać odpowiednie kompetencje tworzenia samego siebie. Podstawą w tym wypadku jest samowiedza, w tym także świadomość relacji ja -> inni, zdobywana podczas zorganizowanej obserwacji samego siebie. Wymagana tu jest zdolność do krytycznej refleksji nad własny działaniem i wyprowadzanymi stąd wnioskami. Nauczyciel który unika tego typu zachowań, tworzy sobie nieadekwatny obraz rzeczywistości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz