Pedeutologia przedstawiciele

Subdyscypliny pedagogiczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia ogólna
Pobrań: 784
Wyświetleń: 3108

i kocepcji teoretycznych pedeutologia  badanie nad nauczycielem 7) kryterium instytucjonalne  bada...

Pedagogika ogólna

 • Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 1071
Wyświetleń: 7203

zagadnień kształcenia, samokształcenia i wychowania młodzieży pracującej i dorosłych. Pedeutologia - Dział...

Pojęcia pedagogiczne- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3640

przedstawiające doświadczenia poszczególnych szkół lub nauczycieli itd. Pedeutologia (pedeutez - nauczyciel...

Subdyscypliny Pedagogiki-omówienie

 • mgr Danuta Solarski
 • Podstawowe systemy i pojęcia pedagogiczne
Pobrań: 1708
Wyświetleń: 10269

wychowania dydaktyka ogólna - nauka zajmująca się procesami uczenia pedeutologia - nauka zajmująca się osobą...

Pedagogika wczesnoszkolna część 2

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Kozak-Czyżewska
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 588
Wyświetleń: 4501

( od motywacji zewnętrznej , do wewnętrznej ) KOMPETENTNY NAUCZYCIEL Pedagogika wczesnoszkolna 15 Pedeutologia...

Podstawy Pedagogiki Pracy - wykład

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr hab. Ryszard Gerlach
 • Podstawy pedagogiki pracy
Pobrań: 1631
Wyświetleń: 5670

organizacji i kierownictwa (jakość kształcenia i kryteria pracy szkoły), pedeutologia (przygotowanie...

Co jest przedmiotem pedagogiki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab Artur Dembiński
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 1113
Wyświetleń: 4354

specjalna, ·      pedagogika porównawcza, ·      pedagogika systemów oświatowych, ·      pedeutologia...

Kontrahenci spedytora

 • Akademia Morska w Gdyni
 • prof. dr Salomon Z. Langer
 • Spedycja
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1022

łańcucha transportowego  przewoźnicy (armatorzy) morscy i ich przedstawiciele (agenci)  przewoźnicy...