Pedeutologia orientacja humanistyczna

Egzamin-pytania - Segmentacja rynku

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 980

dla orientacji humanistycznej i społecznej w ewolucji zarządzania marketingowego? Co to są motywy postępowania...

Orientacja naturalistyczna - wykład

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Dariusz Zając
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

DEFINICJA ORIENTACJI NATURALISTYCZNEJ Jest jedną z 5 alternatywnych orientacji wobec klasycznych...

Podstawy Pedagogiki Pracy - wykład

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr hab. Ryszard Gerlach
 • Podstawy pedagogiki pracy
Pobrań: 1638
Wyświetleń: 5684

metodycznych (dotyczy organizacji i przebiegu procesu kształcenia i doskonalenia zawodowego), orientacja...

Pedagogika - samokształcenie

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
 • Pedagogika
Pobrań: 287
Wyświetleń: 4732

, sportu czasu wolnego, pedeutologia) AD 3 ( teoretyczna, praktyczna, prakseologiczna, humanistyczna...

Subdyscypliny Pedagogiki-omówienie

 • mgr Danuta Solarski
 • Podstawowe systemy i pojęcia pedagogiczne
Pobrań: 1736
Wyświetleń: 10416

wychowania dydaktyka ogólna - nauka zajmująca się procesami uczenia pedeutologia - nauka zajmująca się osobą...