Kształcenie, doradztwo, wychowanie przez pracę

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kształcenie, doradztwo, wychowanie przez pracę - strona 1

Fragment notatki:

Pedagogika pracy. Literatura podstawowa. * Wiatrowski „Podstawy pedagogiki pracy” 2005 Bydgoszcz * Furmanek (2001) „Podstawy edukacji zawodowej” Rzeszów * Leksykon pedagogiki pracy * Jan Paweł II „Laborem exercens” - Encyklika o pracy ludzkiej TEMAT: Aktualne i antycypowane problemy pedagogiki pracy. Pedagogika pracy- to jedna z subdyscyplin pedagogicznych. Pedagogika pracy wyodrębniała się w 1972 roku podczas pierwszego posiedzenia Rady Naukowej nowopowstałego Instytutu Kształcenia Zawodowego. Dyrektorem został T. Nowacki i jego uważa się za twórcę pedagogiki pracy.
1.Terminologia. Definicja pedagogiki pracy:
- „subdyscyplina pedagogiczna, której przedmiotem badań są pedagogiczne aspekty relacji człowiek-wychowanie-praca
-”subdyscyplina pedagogiczna, której przedmiotem zainteresowań i badań naukowych są problemy:
*wychowania przez pracę *kształcenia ogólnotechnicznego i zawodowego *poradnictwa i doradztwa zawodowego *edukacji pracozawodowej, zawodowej i ustawicznej dorosłych.
*oraz problemy edukacyjne zakładu pracy.”
ZADANIE 1.Subdyscypliny pedagogiki pracy. ZADANIE 2.Przedmiot badań pedagogicznych. ZADANIE 3.Wymień różnice pomiędzy doskonaleniem, dokształcaniem a Problemy badawcze dla pedagogiki pracy -zagadnienia teleologiczne- cele kształcenia zawodowego i ich analiza w powiązaniu z przemianami kultury, gospodarki i struktury zatrudnienia. -zawodoznawstwo- podział pracy, wyodrębnianie się zawodów, klasyfikacja zawodów i specjalności. -dobór i układ treści kształcenia- kryteria doboru treści kształcenia, relacji pomiędzy treściami ogólnokształcącymi i zawodowymi, procedury tworzenia programów kształcenia, korelacje międzyprzedmiotowe. -zagadnienia wychowania- wychowanie ucznia szkoły zawodowej oraz pracownika, a także kształcenie kultury technicznej. -teoretyczne podstawy opracowań metodycznych- analiza organizacji i przebiegu, oraz zmian w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego.
Przedmiot badań pedagogicznych.
-orientacja zawodowa- diagnoza pedagogiczna oraz zagadnienie korelacji zainteresowań i możliwości jednostek rynku pracy, a także organizacja systemu orientacji i poradnictwa zawodowego -dokształcanie i doskonalenie zawodowe- funkcje i aktywność oraz korelacje z rynkiem pracy.
-zagadnienie wyposażenia i materialnych warunków realizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego- architektura szkolne oraz infrastruktura warsztatów szkolnych, pracowni i laboratoriów.
-zagadnienia organizacji i kierownictwa- jakość kształcenia, pomiar dydaktyczny oraz kryteria oceny pracy szkoły i nauczycieli.

(…)

…. Wytycznymi teleologii kształcenia ogólnotechnicznego można wyróżnić 5 wzajemnie uzupełniających i warunkujących w ramach całości ludzkiego życia kryteriów jakości życia człowieka:
1.bogactwo przeżyć 2.poziom świadomości
3.poziom aktywności
4.twórczość
5.współuczestnictwo w życiu społecznym
Ad.1 Życie pełne wrażeń i przeżyć uczuciowych powszechnie jest uważane za jakościowo lepsze niż życie nudne i monotonne…
… do przekraczania granic zadanych.
Korzystanie z dobrodziejstw rozwijającej się ciągle techniki, eliminuje wiele nie przyjemnych odczuć czlowieka działającego w różnych warunkach. Rodzi się poczucie, że celem człowieka i motywem jego życiowej aktywności jest realizacja zasady przyjemności i unikanie przykrości (hedonizm psychologiczny). Prowadzi to do rozwoju postaw życiowych, w których posiadanie coraz to nowych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz