Pacta sunt servanda - strona 4

Wykład - Zasady prawa międzynarodowego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 483

Równość państw wobec prawa Niezależność państw od siebie Pacta sunt servanda - państwo nie może powoływać...

Prawo międzynarodowe a prawo krajowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Wasilewski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1820

hierarchicznie -najwyższą hierarchicznie normą podstawową prawa m-dowego jest pacta sunt servanda...

Podstawowe kategorie aksjologiczne- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • Podstawy stosunków międzynarodowych
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1554

co do ich wykonywania. Pacta sunt servanda Normy polityczne - miękkie prawo. Inny jest rodzaj dokumentów...

Pojęcia i zwroty - ważność umowy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 56
Wyświetleń: 4424

, które strony wprowadziły, by szczególnie ukształtować skutki umowy Pacta sunt servanda - umów należy...

Pojęcie i podział norm

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Tadeusz Bogdan Nasierowski
 • Patologie społeczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 980

- PACTA SUNT SERVANDA- Umowa musi być dotrzymana - TESTIS UNUS, TESTIS NULUS - jeden świadek...

Doktryny prawa natury

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 21
Wyświetleń: 987

prywatnej obowiązek dotrzymywania umów (pacta sunt servanda) obowiązek wynagrodzenia wyrządzonej szkody...

Doktryny- zagadnienie Huig de Groot

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dariusz Makia
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 441

na „moje” i „twoje”), 2) obowiązek wynagradzania szkód, obowiązek dotrzymywania umów (pacta sunt servanda), ponieważ brak...

Łacińskie paremie-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 833

w przeszłości (s. 135) PACTA SUNT SERVANDA - umów należy dotrzymywać POENA CONSTITUITUR IN EMENDATIONEM HOMINUM...