Pacta sunt servanda - strona 3

Zasady prawa Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 756

to: - zasada rządów prawa - zasada dobrej wiary - pacta sunt servanda - zasada niedyskryminacji - zasada...

Wykład - Prakseologia międzynarodowa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1596

mogą mieć charakter instytucjonalny, np. zakaz użycia siły czy pacta sunt servanda, która ogranicza zasadę...

Foliogramy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1715

ludobójstwa, zakaz tortur, etc., PDPC (?) Ad. 3) pacta sunt servanda, zasada naprawienia szkody, zakaz...

O prawie międzynarodowym.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 980

) MPPOiP, EKPC, AKPC, etc. Ad. 2) zakaz ludobójstwa, zakaz tortur, etc., PDPC (?) Ad. 3) pacta sunt...

Prawo cywilne - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Marcin mysko
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721

retro non agit pacta sunt servanda zasada ochrony praw nabytych rozwój abstrakcyjnych czynności prawnych...

Wykład z prawoznastwa - słownik

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 994

zmierzający do wydania nowego precedensu Contractus - umowa Pacta sunt servanda - umów należy dotrzymywać...

Dodatkowe zastrzeżenia umowne - Zadatek

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1120

zgody drugiej strony. Jest to tzw. zasada pacta sunt servanda. Jednostronne odstąpienie od umowy...