Paremie łacińskie - prawo rzymskie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Paremie łacińskie - prawo rzymskie - strona 1 Paremie łacińskie - prawo rzymskie - strona 2 Paremie łacińskie - prawo rzymskie - strona 3

Fragment notatki:


1. Accesio cedit principali Przyrost przypada temu co główne 2. Falsa demonstratio non nocet Fałszywe oznaczenie przedmiotu nie szkodzi 3. Fur semper moram facere videtur Złodziej zawsze pozostaje w zwłoce 4. Genus perire non censetur Uważa się że gatunek nie ginie 5. Ignorantia iuris nocet, ignorantia facti non nocet Nieznajomość prawa szkodzi nieznajomość co do faktu nie szkodzi 6. Impossiblium nulla obligatio est Nie można zobowiązać się co do rzeczy niemożliwej 7. Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere Nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, każdemu oddać co mu się należy 8. Ius civile vigilantibus scriptum est Prawo cywilne jest tworzone dla osób starannych 9. Magna culpa dolus est. Wielką wina jest oszustwo 10. Magna neglegentia culpa est, magna culpa dolus est Wielkie niedbalstwo to wina, wielką wina jest oszustwo 11. Mala fides superveniens non nocet Późniejsza zła wiara nie szkodzi 12. Male nostro iure uti non debemus Nie powinniśmy źle korzystać z przysługującego nam prawa 13. Nemini res sua servit Niemożliwa jest służebność na własnej rzeczy 14. Nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest Nikt nie może umrzeć rozporządzając majątkiem po części w testamencie po części na mocy ustawy. 15. Nemo pluis iuris ad alium transferre potest, quam ipso habet Nikt nie może dać innemu więcej praw niż sam posiada 16. Nemo sibi ipse causam possessionis mutare posit 17. Nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest Nikt nie moze sam sobie zmienic podstawy posiadania 18. Nomina ipso iure divisa Zobowiązania dzielą się z mocy prawa. 19. Non omne quod licet honestum est Nie wszystko co dozwolone jest uczciwe 20. Nullus videtur dolo facere qui suo iure utitur Nie uważa się że postępuje nie uczciwie kto wykonuje swoje uprawnienia 21. Obligatio est vinculum iuris Zobowiązanie tworzy węzeł prawny 22. Pacta sunt servanda Umów należy dotrzymywać 23. Prior tempore, potior iure Lepszy w czasie lepszy w prawie 24. Quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere To, co od początku jest wadliwe, nie może być uzdrowione z upływem czasu 25. Semel heres, semper heres Kto raz stał się dziedzicem nie przestał nim być. 26. Servitus in faciendo consistere nequit Służebność nie może polegać na działaniu 27. Servitus servitutis esse non potest Nie można utworzyć służebności na służebności 28. Servitutibus civiliter utendum est Służebności należy wykonywać oględnie 29. Species perit ei cui debetur rzecz indywidualnie oznaczona ginie na ryzyko wierzyciela. 30. Superficies solo cedit To co jest na powierzchni przypada gruntowi 31. Vis maior id est: damnum fatale cui resisti non potest Siła wyższa to fatalne zdarzenie któremu nie można się oprzeć ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz