Odchylenie standardowe składnika losowego - strona 12

Egzamin poprawkowy - Dystrybuanta

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Józef Zając
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889

rezultaty: średnia liczba osób = 3,6 odchylenie standardowe liczby osób = 1,4 średnia powierzchnia = 50,7m2...

Błędy i niepewności pomiarowe

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. Ryszard Siegoczyński
 • Fizyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 833

), inaczej - odchyleniem standardowym. Rys.7. Wykresy funkcji Gaussa dla różnych wartości parametru σ...

Rachunek cd.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1085

że: , , , b) Wyznaczyć dla zmiennej losowej X: wartość oczekiwaną, wariancję i odchylenie standardowe. Zad.4...

Polityka - egzamin - Punkt stały

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1274

= −0.517 h5 n5 = 3 WYNIKI Odchyłki losowe do modelu Uzgodnione przewyższenia Odchylenia standardowe...

Ekonometria-teoria

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marcin Topolewski
 • Ekonometria
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1176

a*, tzn. S2(a) = D(a*) = E(a* - a)2 określa się wzorem: , - odchylenie standardowe estymatora...