Polityka - egzamin - Punkt stały

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka - egzamin - Punkt stały - strona 1 Polityka - egzamin - Punkt stały - strona 2 Polityka - egzamin - Punkt stały - strona 3

Fragment notatki:

EGZAMIN  Termin 0   3.06  godz. 13:15  Termin 1 10.06, termin 2 17.06 - obydwa terminy w samo południe   Zadania    Zad 1.  W sieci niwelacji geometrycznej pomierzono pięć przewyższeń  . Przewyższenia   wyznaczono z    stanowisk niwelatora. Na podstawie znanych wysokości reperów A i B uzgodnić wyniki pomiarów (metodą  parametryczną lub warunkową – udokumentować obliczenia).  i h h i n i Obliczyć :  a)  Uzgodnione wysokości reperów  2 1 Z ˆ Zˆ ,   b)  Odchyłki losowe do przewyższeń δ δ δ δ δ 1 2 3 4 , , , , 5 5   c)  Uzgodnione wartości przewyższeń   (dokonać kontroli obliczeń)  $ , $ , $ , $ , $ h h h h h 1 2 3 4 d)  Estymator wariancji resztowej  σ i odchylenia standardowego  2 ˆ o o σˆ na jedno stanowisko niwelatora  e)  Macierz kowariancji  dla uzgodnionych przewyższeń oraz ich odchylenia standardowe   ( )hˆ Cov ( ) f)  Macierz kowariancji  Z ˆ Cov dla uzgodnionych wysokości reperów i ich odchylenia standardowe      A B 1 2 h1 h5 h2 h3 h4       m 900 . 100 Z m 000 . 101 Z B A = =     3 910 0 1 490 0 2 383 0 1 517 0 3 414 0 stanowisk liczba [m] nie przewyższe 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 = − = = = = − = = − = = = n . h n . h n . h n . h n . h     WYNIKI      Przewyższenie  Odchyłki losowe  do modelu  i δ  [mm]  Uzgodnione  przewyższenia  i hˆ  [m]  Odchylenia standardowe  uzgodnionych przewyższeń  i hˆ δ [mm]  1 h    -3.3 0.4173  2.4  2 h    0.3 -0.5173  2.4  3 h    5.6 -0.3886  2.3  4 h    1.4 0.4886  2.3  5 h    -4.1 -0.9059  2.9  Odchylenie standardowe na jedno stanowisko niwelatora  δ [mm] =  3.0  o ˆ     Reper    Uzgodnione wysokości  Macierz wariancyjno-kowarianyjna dla  uzgodnionych wysokości  Odchylenia standardowe  uzgodnionych wysokości    i Zˆ  [m]   [ 2 mm ]   i Zˆ δ [mm]   1  101.4173 5.60 1.02  2.4  2  100.5114 1.02 5.09  2.3    Zad. 2.  Uzgodnić obserwacje metodą parametryczną. Punkt nr 1 oraz azymut boku 1-2 przyjąć jako stałe  i bezbłędne. Udokumentować obliczenia.  Obserwacje  mm 4 m 995 . 199 b mm 4 m 005 . 200 b cc 15 g 0000 . 50 cc 15 g 0000 . 50 2 1 2 1 ± = ± = ± = β ± = β   β b 1 1 2 3 1 β 2 b2     Współrzędne punktów stałych (bezbłędne)   Współrzędne przybliżone punktów wyznaczanych  Nr pkt  X  [m]  Y

(…)

… wysokości reperów Z1 , Z 2
b) Odchyłki losowe do przewyższeń δ 1 , δ 2 , δ 3 , δ 4 , δ 5
$ $ $ $ $
c) Uzgodnione wartości przewyższeń h1 , h 2 , h 3 , h 4 , h 5 (dokonać kontroli obliczeń)
ˆ 2
ˆ
d) Estymator wariancji resztowej σ o i odchylenia standardowego σ o na jedno stanowisko niwelatora
()
ˆ
Macierz kowariancji Cov(Z ) dla uzgodnionych wysokości reperów i ich odchylenia standardowe
ˆ
e) Macierz kowariancji Cov h dla uzgodnionych przewyższeń oraz ich odchylenia standardowe
f)
1
Z A = 101.000 m
h1
Z B = 100.900 m
h2
przewyższenie [m] liczba stanowisk
A
h1 =
n3 = 2
0.490
n4 = 1
h5 = −0.910
2
n2 = 1
h4 =
h3
n1 = 3
h3 = −0.383
B
h4
0.414
h2 = −0.517
h5
n5 = 3
WYNIKI
Odchyłki losowe
do modelu
Uzgodnione
przewyższenia
Odchylenia standardowe
uzgodnionych przewyższeń
δ i [mm]
ˆ
h i [m]
δ h [mm]
ˆ
h1
-3.3…

200.000
200.000
WYNIKI
Odchylenie standardowe σ o ( m o ) =
0,94
(z dokładnością do 0.01)
Współrzędne punktów, odchylenia standardowe i przedziały ufności ( podać z dokładnością do 0.1 mm)
Nr pkt
2
3
200,0029
ˆ
σ Y [mm]
4,1
0,0
199,9971
200,0029
ˆ
σ X [mm]
0,0000
ˆ
X [ m]
8,6
4,1
ˆ
Y [ m]
Parametry elips stałej gęstości prawdopodobieństwa (podać z dokładnością do 0,1 mm, 0,1 [g])
Nr pkt
Półoś A [mm…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz