Odchylenie standardowe składnika losowego

Statystyka wyklad 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 910

poziom zjawiska w czasie t=0, tzn. w okresie poprzedzającym pierwszy pomiar Se = - odchylenie standardowe...

Ekonometria - Zadania 1.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Ogórek
 • Ekonometria
Pobrań: 70
Wyświetleń: 455

różny od 0. (Z.2.5) Wyznacz ocenę odchylenia standardowego składnika losowego i ją zinterpretuj (2 pkt...

Kształtowanie się zatrudnienia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ryszard Garbacz
 • Ekonometria
Pobrań: 56
Wyświetleń: 679

sprawdzamy następujące wielkości Odchylenie standardowe składnika losowego n - liczba obserwacji k - liczba...

Ekonometria - całość

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Ekonometria
Pobrań: 581
Wyświetleń: 1302

estymatora odchylenia standardowego składnika losowego (3.2) ; K4: szacujemy wartość miary asymetrii rozkładu...

EKONOMETRIA - materiały z wykładu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1239

(y) — błąd resztowy; jest odchyleniem standardowym składnika losowego ξ; określa średnią wielkość...